Usługi

Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09

Sygnatura: 
TP/220/141/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług edukacyjnych na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna w ramach projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości

Sygnatura: 
TP/220/135/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Wrz 2010 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna w ramach projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości
Numer ogłoszenia: 247873 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Master Of Business Administration (MBA), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński ...

Sygnatura: 
TP/220/108/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL - Szczecin: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
2010/S 170-260755

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
Uniwersytet Szczeciński al. Papieża Jana Pawła II Nr 31, 70-453 Szczecin
Tel. +48 914441151Faks +48 914441065

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia – kierunek Pedagogika, specjalność: „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, realizowanej wg projektu: Nauczyciel XXI wieku. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3

Sygnatura: 
TP/220/114/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Pedagogika, specjalność:Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, realizowanej wg projektu:Nauczyciel XXI wieku. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty.

Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński – Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-powtórka

Sygnatura: 
TP/220/115/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Wrz 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-powtórka
Numer ogłoszenia: 232191 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Fundusze strukturalne dla MSP, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie

Sygnatura: 
TP/220/110/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2010 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Fundusze strukturalne dla MSP,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramachProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1.

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych przez US

Sygnatura: 
TP/220/109/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 164-252327
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi

Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/106/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Sie 2010 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 158-244455
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

Podział na części
Tak

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 30.8.2010. Zakończenie 10.9.2010

Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/105/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

2010/S 158-244452
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

Podział na części: Tak

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 30.8.2010. Zakończenie 10.9.2010

Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Sygnatura: 
TP/220/102/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 215415 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/96/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 151-233280

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2010. Zakończenie 30.6.2011

Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/95/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 151-233265

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2010. Zakończenie 30.6.2011

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/94/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 151-233256

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2010. Zakończenie 30.6.2011

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 60
2. doświadczenie. Waga 40

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/93/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 151-233255

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80000000

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2010. Zakończenie 30.6.2011

Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/92/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 150-231538

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4)

Sygnatura: 
TP/220/91/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2010 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2010/S 150-231534
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach POKL

Sygnatura: 
TP/220/107/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Sie 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 10 zadań.
Numer ogłoszenia: 213029 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego US w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09

Sygnatura: 
TP/220/99/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Sie 2010 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego US w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09
Numer ogłoszenia: 230324 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010

 

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością, realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidat

Sygnatura: 
TP/220/88/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lip 2010 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
2010/S 134-206342

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi ipotencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szcze

Sygnatura: 
TP/220/87/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Lip 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

PL-Szczecin: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne
2010/S 134-206337

Subskrybuje zawartość