Usługi

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Sygnatura: 
TP/220/42/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Maj 2010 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Sygnatura: 
TP/220/41/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Maj 2010 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

Sygnatura: 
TP/220/40/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Maj 2010 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

organizację konferencji naukowej – zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.

Sygnatura: 
TP/220/34/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Maj 2010 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: organizację konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.
Numer ogłoszenia: 103901 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorski

Sygnatura: 
TP/220/32/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Maj 2010 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu.

Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie

Sygnatura: 
TP/220/22/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Maj 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie
Numer ogłoszenia: 91763 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010

Wykonywanie zadań specjalistów i analityków statystycznych w ramach Zadania 5 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu”. Zadanie powyższe jest częścią projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST

Sygnatura: 
TP/220/21/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Kwi 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: wykonywanie zadań specjalistów i analityków statystycznych w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu.

Usługa w zakresie dezynsekcji. Środkami najnowszej generacji - żelem, w wymienionych budynkach: DS. 1 - Bohaterów Warszawy 75; DS.2 - Bohaterów Warszawy 74; DS.3 - Kordeckiego 15; DS.4 - Podgórna 26; DS.5 - Malczewskiego 10; Hotel Asystencki - S

Sygnatura: 
TP/220/15/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Mar 2010 - 13:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Usługa w zakresie dezynsekcji. Środkami najnowszej generacji - żelem, w wymienionych budynkach: DS. 1 - Bohaterów Warszawy 75; DS.2 - Bohaterów Warszawy 74; DS.3 - Kordeckiego 15; DS.4 - Podgórna 26; DS.5 - Malczewskiego 10; Hotel Asystencki - Szwoleżerów 18; Akademicki Dom Mieszkalny - Żołnierska 51,

Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 11 zadań.

Sygnatura: 
TP/220/14/09
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Mar 2010 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Zamówienie składa się z 11 zadań.

Numer ogłoszenia: 54857 - 2010;
data zamieszczenia: 12.03.2010

Organizacja konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.

Sygnatura: 
TP/220/16/10
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26 Mar 2010 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ogłoszenie

Szczecin: Organizacja konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie.
Numer ogłoszenia: 68660 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi TP/220/16/10

Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8

Sygnatura: 
TP/220/11/10
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin


Szczecin: Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8
Numer ogłoszenia: 53067 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010

Subskrybuje zawartość