Usługi

Wydanie monografii: „Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Cz. 1. Modele nieparametryczne i semiparametryczne.”

Sygnatura: 
DP/371/87/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Sie 2019 - 07:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

opracowanie scenariuszy i materiałów dla szkoleń w projekcie Centrum Kompetencji Cyfrowych

Sygnatura: 
DP/371/89/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Sie 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 201, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szkolenie: Warsztaty metodologiczne – wykorzystanie badań jakościowych do prowadzenia badań naukowych

Sygnatura: 
DP/371/80/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Sie 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

usługa hotelowa, cateringowa oraz prezentacyjno szkoleniowa – polegająca na przygotowaniu prezentacji oraz przeprowadzeniu dwugodzinnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wodnego III Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa

Sygnatura: 
DP/371/78/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Sie 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok.205, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wykonanie usługi hotelowej, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej w związku z organizacją konferencji w Kołobrzegu w dniach 23-26 września 2019 r.

Sygnatura: 
DP/371/77/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2019 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.: wydanie publikacji „Polityka Unii Europejskiej wobec Regionu Morza Bałtyckiego. Podejście makroregionalne i wielopoziomowe.” prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński”

Sygnatura: 
DP/371/72/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lip 2019 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi (wprowadzenie do tutoringu akademickiego)

Sygnatura: 
DP/371/63/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lip 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

usługa noclegowa w Gdyni dla 8 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/59/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Cze 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu tekstów naukowych finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa nr 001/RID/2018/19

Sygnatura: 
DP/371/56/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Cze 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

SZKOLENIE Z ZAKRESU DAX – TWORZENIE ZAAWANSOWANYCH FORMUŁ – POWERPIVOT. POWER BI. SZKOLENIE DLA 10 PRACOWNIKÓW WZIEU US

Sygnatura: 
DP/371/57/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Cze 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA - POWTÓRKA

Sygnatura: 
DP/371/58/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Cze 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

SZKLENIE „WPROWADZENIE DO R”

Sygnatura: 
DP/371/52/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Maj 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

postępowanie przetargowe prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. wydanie publikacji – pracy habilitacyjnej dr Jana Pilżysa pod tytułem Obrona cywilna w Polsce współczesność i perspektywy

Sygnatura: 
DP/371/46/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Maj 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA

Sygnatura: 
DP/371/50/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Maj 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
przetargi@usz.edu.pl

organizacja konferencji w Międzyzdrojach w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109

Sygnatura: 
DP/371/51/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Maj 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych, na adres email: przetargi@usz.edu.pl

przeprowadzenie szkolenia na temat: Badania ankietowe. Przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności, raporty tabelaryczne i wykresy w oparciu o rozwiązanie PS IMAGO PRO Academic (zawierające komponent - oprogramowanie IBM SPSS Statistics) dla pracowników

Sygnatura: 
DP/371/45/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Maj 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość