Usługi

Kompleksową organizacja obozu naukowego dla studentów pierwszej edycji Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych wraz ze świadczeniem usługi hotelowej, wyżywienia, najmu sali szkoleniowej wraz z infrastrukturą oraz usługą transportową

Sygnatura: 
DP/371/37/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra”

Sygnatura: 
DP/371/1/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Nie. Państwo, wojna, bezpieczeństwo

Sygnatura: 
DP/371/2/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk fizycznych, a w szczególności poświęconych metodom wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych , gastronomicznych oraz konferencyjnych w związku z organizacją konferencji w Łukęcinie w dniach 25-27 września 2019 r.

Sygnatura: 
DP/371/29/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu bankowości, rynków i instytucji finansowych, badań w dyscyplinach nauk ekonomicznych i finansowych

Sygnatura: 
DP/371/28/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji

Sygnatura: 
DP/371/27/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu rozumowania i podejmowania decyzji, inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych

Sygnatura: 
DP/371/26/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji białostockiej w ramach projektu NKCK

Sygnatura: 
DP/371/22/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Mar 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej w ramach projektu NKCK

Sygnatura: 
DP/371/21/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby konferencji nt.: „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” w dniach 18-20.09.2019r.

Sygnatura: 
DP/371/19/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie monografii: (pracy habilitacyjnej) dr Anny Turczak: „Nierówności płacowe w Polsce”

Sygnatura: 
DP/371/17/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lut 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

wydanie monografii naukowej pt. Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej

Sygnatura: 
DP/371/16/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lut 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

wydanie monografii: „Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra”

Sygnatura: 
DP/371/15/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lut 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

ydanie publikacji – pracy habilitacyjnej dr Jana Pilżysa pod roboczym tytułem „obrona cywilna województwa zachodniopomorskiego. Problemy bezpieczeństwa a zagrożenia militarne

Sygnatura: 
DP/371/12/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/14/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lut 2019 - 13:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/11/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość