Usługi

USŁUGA ŚWIADCZENIA POCZĘSTUNKU DLA UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI BIUR KARIER 23-24 MAJA 2019 R. W SZCZECINIE.

Sygnatura: 
DP/371/48/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Maj 2019 - 08:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

usługa noclegowa w Kołobrzegu dla 24 studentów (dwie grupy) kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/42/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
30 Kwi 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Usługa hotelowa dla uczestników workshopu realizowanego w ramach zadania Międzynarodowe Studia Doktoranckie Nauk Ścisłych WMF w dyscyplinie matematyka z udziałem doktorantów i pracowników naukowych WMF oraz instytucji partnerskich w dniach 31 maja – 4 cze

Sygnatura: 
DP/371/40/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Maj 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

usługa noclegowa ze śniadaniem w Lubinie dla 26 studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/38/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2019 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z przedmiotu Prawo pracy dla czterech grup warsztatowych w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.01.00-00-T082/18, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Sygnatura: 
DP/371/39/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na adres email: przetargi@usz.edu.pl.

Kompleksową organizacja obozu naukowego dla studentów pierwszej edycji Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych wraz ze świadczeniem usługi hotelowej, wyżywienia, najmu sali szkoleniowej wraz z infrastrukturą oraz usługą transportową

Sygnatura: 
DP/371/37/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Kwi 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra”

Sygnatura: 
DP/371/1/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Nie. Państwo, wojna, bezpieczeństwo

Sygnatura: 
DP/371/2/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk fizycznych, a w szczególności poświęconych metodom wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Kwi 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych , gastronomicznych oraz konferencyjnych w związku z organizacją konferencji w Łukęcinie w dniach 25-27 września 2019 r.

Sygnatura: 
DP/371/29/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Kwi 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu bankowości, rynków i instytucji finansowych, badań w dyscyplinach nauk ekonomicznych i finansowych

Sygnatura: 
DP/371/28/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji

Sygnatura: 
DP/371/27/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu rozumowania i podejmowania decyzji, inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych

Sygnatura: 
DP/371/26/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji białostockiej w ramach projektu NKCK

Sygnatura: 
DP/371/22/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Mar 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej w ramach projektu NKCK

Sygnatura: 
DP/371/21/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby konferencji nt.: „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” w dniach 18-20.09.2019r.

Sygnatura: 
DP/371/19/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Mar 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie monografii: (pracy habilitacyjnej) dr Anny Turczak: „Nierówności płacowe w Polsce”

Sygnatura: 
DP/371/17/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lut 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość