Usługi

wydanie monografii naukowej pt. Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej

Sygnatura: 
DP/371/16/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Lut 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

wydanie monografii: „Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra”

Sygnatura: 
DP/371/15/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
4 Lut 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

ydanie publikacji – pracy habilitacyjnej dr Jana Pilżysa pod roboczym tytułem „obrona cywilna województwa zachodniopomorskiego. Problemy bezpieczeństwa a zagrożenia militarne

Sygnatura: 
DP/371/12/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/14/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Lut 2019 - 13:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/11/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie badania pn.: „ Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach”

Sygnatura: 
DP/371/3/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie organizacji eventów dla 17 studentów kierunku turystyka i rekreacja WKFiPZ US w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na p

Sygnatura: 
DP/371/9/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sty 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie szkolenia (kursu) z NORDIC WALKING (realizowanego w dwóch grupach i w dwóch terminach) dla 67 studentów WKFiPZ US w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Sygnatura: 
DP/371/8/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sty 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pt. Dietetyka w sporcie dla 24 studentów kierunku zdrowie publiczne WKFiPZ w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Sygnatura: 
DP/371/7/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sty 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pt. Animator czasu wolnego dla 26 studentów kierunku wychowanie fizyczne WKFiPZ w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Sygnatura: 
DP/371/6/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sty 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pt. Event Manager dla 17 kierunku turystyki i rekreacji WKFiPZ US w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”,

Sygnatura: 
DP/371/5/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sty 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych pt. Coaching dietetyczny dla 24 studentów kierunku zdrowie publiczne WKFiPZ US w terminie 16-17 luty 2019 roku w ramach projektu pn. Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Sygnatura: 
DP/371/4/19
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sty 2019 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenia zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane Protokół dyplomatyczny dla 17 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/74/2018
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie coacha dietetycznego dla 24 studentów kierunku zdrowie publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/73/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie menagera sportu dla 26 studentów wychowania fizycznego WKFiPZ US w Szczecinie w terminie 12-13 stycznia 2019 rok, w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych k

Sygnatura: 
DP/371/72/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego kształcące kompetencje językowe dla studentów WKFiPZ US w Szczecinie w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy”

Sygnatura: 
DP/371/71/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie Manager sportu dla 26 studentów kierunku wychowanie fizyczne WKFi iPZ Us, w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy

Sygnatura: 
DP/371/70/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
3 Sty 2019 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/65/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Sty 2019 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/179043

 Zamawiający informuje, ze w związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Obsługę i konserwację w zakresie central wentylacji i klimatyzacji, kotłowni i węzłów cieplnych oraz instalacji telefonicznych

Sygnatura: 
DP/371/67/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Gru 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość