Usługi

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby konferencji „Rynek kapitałowy – skuteczne inwestowanie” w dniach 17–19 września 2018 roku

Sygnatura: 
DP/371/11/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Mar 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników konferencji „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”

Sygnatura: 
DP/371/10/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
21 Lut 2018 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Grupowe ubezpieczenia pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz członków ich rodzin

Sygnatura: 
DP/371/05/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Kwi 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Prowadzenie szkolenia z Protokołu dyplomatycznego dla 12 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 03-04 marzec 2018r.

Sygnatura: 
DP/371/06/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Lut 2018 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników konferencji „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”

Sygnatura: 
DP/371/07/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Lut 2018 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 010, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie pracy zbiorowej pt. Współczesny terroryzm. Wymiary działania i skutki

Sygnatura: 
DP/371/03/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2018 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji Policja i inne podmioty państwowe w zagrożeniu terrorystycznym, przestępczym, sił natury i uwarunkowaniach społecznych

Sygnatura: 
DP/371/02/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2018 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie monografii Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne, autor: Irena Ramik - Mażewska

Sygnatura: 
DP/371/04/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2018 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie monografii Szczecińscy weterani misji pokojowych, red. Grzegorz Ciechanowski

Sygnatura: 
DP/371/01/18
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sty 2018 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

wydanie monografii autorskiej „Psychologia wobec kryzysów humanitarnych. Następstwa traumy wojennej wśród uchodźców i migrantów”

Sygnatura: 
DP/371/113/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sty 2018 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 008, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Prowadzenie szkolenia z Protokołu dyplomatycznego dla 12 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 20-21 styczeń 2018r. w ramach projektu p

Sygnatura: 
DP/371/112/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sty 2018 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zamówienie nie zostało udzielone.

Wydanie monografii Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne, autor: Irena Ramik - Mażewska

Sygnatura: 
DP/371/111/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Gru 2017 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wydanie pracy zbiorowej pt. Współczesny terroryzm. Wymiary działania i skutki

Sygnatura: 
DP/371/110/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Gru 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wydanie publikacji Policja i inne podmioty państwowe w zagrożeniu terrorystycznym, przestępczym, sił natury i uwarunkowaniach społecznych

Sygnatura: 
DP/371/109/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Gru 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wydanie monografii Szczecińscy weterani misji pokojowych, red. Grzegorz Ciechanowski

Sygnatura: 
DP/371/108/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Gru 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wydanie monografii Szczecińscy weterani misji pokojowych, red. Grzegorz Ciechanowski

Sygnatura: 
DP/371/108/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Gru 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy ulotek, zaproszeń, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych w okresie do 31.12.2019 r.

Sygnatura: 
DP/371/106/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Gru 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o o wartości poniżej 750 000 EUR pn. usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
DP/371/105/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Gru 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie organizacji eventów

Sygnatura: 
DP/371/104/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lis 2017 - 10:10
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamowienia wybranemu wykonawcy. 

Subskrybuje zawartość