Usługi

Wydanie publikacji „Iesuitae in Polonia Poloni Iesuitae” pod redakcją ks. Jarosława Nowaszczuka

Sygnatura: 
DP/371/78/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Paź 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników szkolenia w ramach projektu „NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych”

Sygnatura: 
DP/371/79/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Paź 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Uniwersytet Szczeciński, działając na podstawie art. 138o Prawa zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004 r., zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wydanie 15 monografii pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

Sygnatura: 
DP/371/77/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Paź 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji "Europa wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku" pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka

Sygnatura: 
DP/371/74/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Wrz 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie 15 monografii pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

Sygnatura: 
DP/371/70/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Wrz 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

usługa prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów, kołder, poduszek i koców na potrzeby Osiedla Domów Studenckich i Hotelu Asystenckiego US

Sygnatura: 
DP/371/72/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Wrz 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zaprojektowanie szaty graficznej, wykonanie składu, korekta oraz druk i oprawa dwóch monografii naukowych

Sygnatura: 
DP/371/67/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Sie 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza-edukacji-wiedza, red. Joanna Król

Sygnatura: 
DP/371/64/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sie 2017 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza-edukacji-wiedza, red. Joanna Król

wydanie monografii: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, red. Grzegorz Ciechanowski, Jan Pilżys, Michał Romańczuk

Sygnatura: 
DP/371/58/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2017 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

wydanie monografii: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, red. R.Czerniawski, P. Bilski oraz materiałów konferencyjnych Potamon 2017

Sygnatura: 
DP/371/60/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom V. społeczno – kulturowe i instytucjonalne konteksty edukacji, red. Elżbieta Magiera”

Sygnatura: 
DP/371/59/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

„Ukraińskie przemiany polityczne i społeczne po 1991 r.” monografia pod red. Andrzeja Furier

Sygnatura: 
DP/371/61/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Sie 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Ukraińskie przemiany polityczne i społeczne po 1991 r.” monografia pod red. Andrzeja Furier

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja” pod red naukową Barbary Kromolnickiej i Anet

Sygnatura: 
DP/371/52/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lip 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki studia i materiały, t. II, red. A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-D

Sygnatura: 
DP/371/56/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lip 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wydanie publikacji: Małgorzata Szyller, Dydaktyka Nauczania Historii – zbiór studiów ”

Sygnatura: 
DP/371/55/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Lip 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przygotowanie i druk publikacji Anna Szczepańska-Dudziak (red.) „Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX-XXI w.”

Sygnatura: 
DP/371/47/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Lip 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Usługa wydania książki – monografia naukowa: „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna”

Sygnatura: 
DP/371/44/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Cze 2017 - 14:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne, surowce wtórne wraz z wywozem nieczystości

Sygnatura: 
DP/371/43/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Sie 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Edyta Sielicka „Edukacja Tanatologiczna w szkole„

Sygnatura: 
DP/371/40/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Cze 2017 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Paula Wiażewicz-Wójtowicz „Samorealizacja Artystyczna Studentów. Perspektywa Pedagogiczna”. Wydanie Drugie. Rozszerzone

Sygnatura: 
DP/371/39/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Cze 2017 - 12:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Paula Wiażewicz-Wójtowicz „Samorealizacja Artystyczna Studentów. Perspektywa Pedagogiczna”. Wydanie Drugie. Rozszerzone 

Subskrybuje zawartość