Usługi

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje językowe dla studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie

Sygnatura: 
DP/371/103/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Lis 2017 - 09:50
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

 Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia (kursu) z NORDIC WALKING dla 50 studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminach: 21-22 kwietnia 2018 roku oraz 28-29 kwietnia 2018 roku, w ramach proj

Sygnatura: 
DP/371/101/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

 Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Szkolenie certyfikowane Animator czasu wolnego dla 23 studentów kierunku studiów wychowanie fizyczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 17-18 marzec 2018 r., w ramach projektu pn. „Rozwój kluc

Sygnatura: 
DP/371/100/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 11:20
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Szkolenie certyfikowane Event Manager dla 12 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 27-28 styczeń 2018 r., w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompete

Sygnatura: 
DP/371/99/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 11:10
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane Dietetyka w sporcie dla 15 studentów kierunku zdrowie publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 20-21 styczeń 2018r., w ramach

Sygnatura: 
DP/317/97/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 10:50
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Szkolenie certyfikowane Coaching dietetyczny dla 15 studentów kierunku zdrowie publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 13-14 styczeń 2018 r., w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych komp

Sygnatura: 
DP/371/96/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 10:40
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Szkolenie certyfikowane Manager sportu dla 23 studentów kierunku wychowanie fizyczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 16-17 grudzień 2017 r., w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompete

Sygnatura: 
DP/371/95/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie coacha dietetycznego dla 15 studentów kierunku zdrowie publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w

Sygnatura: 
DP/371/94/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 10:20
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie organizacji eventów dla 12 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w

Sygnatura: 
DP/371/93/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 10:10
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie menagera sportu dla 23 studentów wychowania fizycznego Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w

Sygnatura: 
DP/371/92/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres krystyna.obecna@iniv.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje językowe dla studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku

Sygnatura: 
DP/371/91/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Lis 2017 - 09:50
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
w wersji elektronicznej na adres e-mail:krystyna.obecna@univ.szczecin.pl

Udzielono zamówienia wybranemu wykonawcy. 

świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji białostockiej

Sygnatura: 
DP/371/87/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Lis 2017 - 13:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 304, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

  Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą 

przeprowadzenie szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów wizytatorów zatrudnionych w sądach okręgowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami

Sygnatura: 
DP/371/86/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Lis 2017 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 304, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

  Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie na przeprowadzenie szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów wizytatorów zatrudnionych w sądach okręgowych z zakresu na

Wydanie monografii Granice komunikowania się, red. Waldemar Domachowski, Adam Kucharski

Sygnatura: 
DP/371/80/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Paź 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Przeprowadzenie szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów wizytatorów zatrudnionych w sądach okręgowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami

Sygnatura: 
DP/371/84/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Paź 2017 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie na przeprowadzenie szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów wizytatorów zatrudnionych w sądach okręgowych z zakresu nadzoru nad czynnościami komorników i nad komornikami (nadzór judykacyjny, administracyjny i kontroli finanso

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji gdańskiej, poznańskiej oraz białostockiej

Sygnatura: 
DP/371/85/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Paź 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Uniwersytet Szczeciński prowadzi postępowanie na świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą

Załączniki: 

Wydanie publikacji „Iesuitae in Polonia Poloni Iesuitae” pod redakcją ks. Jarosława Nowaszczuka

Sygnatura: 
DP/371/78/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
20 Paź 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Zapewnienie zakwaterowania oraz wyżywienia dla uczestników szkolenia w ramach projektu „NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych”

Sygnatura: 
DP/371/79/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Paź 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Uniwersytet Szczeciński, działając na podstawie art. 138o Prawa zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004 r., zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wydanie 15 monografii pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług

Sygnatura: 
DP/371/77/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
6 Paź 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 303, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji "Europa wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku" pod redakcją Andrzeja Wojtaszaka

Sygnatura: 
DP/371/74/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Wrz 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość