Usługi

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: Katarzyna Kastrau, Dorota Kąkol, Henryk Walczak (red.), „Wojna i wojskowość w piśmiennictwie i sztukach wizualnych„

Sygnatura: 
DP/371/30/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Kwi 2017 - 10:20
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: Katarzyna Kastrau, Dorota Kąkol, Henryk Walczak (red.), „Wojna
i wojskowość w piśmiennictwie i sztukach wizualnych„

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wiesław Andrukowicz, Wokół Fenomenu Autokreacji”

Sygnatura: 
DP/371/29/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Kwi 2017 - 10:10
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wiesław Andrukowicz, Wokół Fenomenu Autokreacji”

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Kamil Biały, Kasjusz Dion, Historia Rzymska: Księgi Seweriańskie (LXXIII-LXXX)”

Sygnatura: 
DP/371/28/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Kwi 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Kamil Biały, Kasjusz Dion, Historia Rzymska: Księgi Seweriańskie (LXXIII-LXXX)”

 

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2017 roku do 31.05.2018 roku (12 m-cy.)

Sygnatura: 
DP/371/27/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13 Kwi 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” – 1991-2002”

Sygnatura: 
DP/371/10/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Mar 2017 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

wydanie publikacji: „Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a budową polskiej tożsamości. Kołobrzeg 1945-2015”

Sygnatura: 
DP/371/13/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10 Mar 2017 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

 wydanie publikacji:

 „Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a budową polskiej tożsamości. Kołobrzeg 1945-2015” 

Wydanie publikacji dr Joanny Buławy - Halasz pt."Wokół rozwoju dziecka"

Sygnatura: 
DP/371/5/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Lut 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji:Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierr'a Bourdieu.

Sygnatura: 
DP/371/3/17
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Sty 2017 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji: Europa Środkowo - Wschodnia - w kręgo koncepcji Międzymorza

Sygnatura: 
TP/371/107/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Sty 2017 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 0306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji: Sztuka poza instytucjami? Artysta w przestrzeni publicznej.

Sygnatura: 
TP/371/106/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Sty 2017 - 09:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji:Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierr'a Bourdieu.

Sygnatura: 
TP/371/103/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Gru 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wydanie publikacji pt. 12 BatalionDowodzenia Ułanów Podolskich. Służba, dzieje, tradycje.

Sygnatura: 
TP/371/101/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Gru 2016 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji pt. Leksykon Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sygnatura: 
TP/371/100/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
8 Gru 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji: Dialog kultur i społeczeństw.

Sygnatura: 
TP/371/96/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Lis 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji: Europa wobec problemu uchodżców w XXI wieku.

Sygnatura: 
TP/371/95/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Lis 2016 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji:Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego. Tom I i II.

Sygnatura: 
TP/371/91/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Paź 2016 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji: Signa recepta w starożytnym Rzymie 20 roku przed Chrystusem. Kontekst polityczny oraz ideologiczny sukcesu.

Sygnatura: 
TP/371/90/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
25 Paź 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wynajem serwerów oraz macierzy do testowania i pilotażowego wdrażania na potrzeby Zamawiającego systemu ZSI, na czas określony – 1 rok

Sygnatura: 
TP/371/88/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24 Paź 2016 - 12:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 306, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Usługa w zakresie dezynsekcji środkami najnowszej generacji w budynkach akademickich, Osiedla Domów Studenckich oraz Hotelu Asystenta Uniwersytetu Szczecińskiego

Sygnatura: 
TP/371/78/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12 Wrz 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ogłoszenie nr 304288 - 2016 z dnia 2016-09-01 r.
Szczecin: Usługa w zakresie dezynsekcji środkami najnowszej generacji w budynkach akademickich, Osiedla Domów Studenckich oraz Hotelu Asystenta Uniwersytetu Szczecińskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Wydanie publikacji: Jolanta Miluska "Psychologia społeczno - kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji i badań".

Sygnatura: 
TP/371/71/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sie 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Subskrybuje zawartość