Usługi

Wydanie publikacji Eweliny Kochanek "Gospodarka energetyczna współczesnych państw"

Sygnatura: 
TP/371/68/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
18 Sie 2016 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji "Wojna - Wojsko - Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki"

Sygnatura: 
TP/371/67/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Sie 2016 - 10:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Wydanie publikacji "Wybory samorządowe na Pomorzu Zachodnim w 2014 roku. Programy - Kandydaci - Kampanie"

Sygnatura: 
TP/371/66/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16 Sie 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Organizacja konferencji w Międzyzdrojach w dniach 5 - 8 czerwca 2016r.

Sygnatura: 
TP/371/46/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
17 Maj 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i powszechnych wraz z dzierżawą central telefonicznych

Sygnatura: 
TP/371/40/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27 Cze 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby konferencji naukowej "Rynek kapitałowy - skuteczne inwestowanie" w dniach 7-9 września 2016 roku.

Sygnatura: 
TP/371/31/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
9 Maj 2016 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Numer ogłoszenia: 88336 - 2016, data zamieszczenia: 14.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Uniwersytet Szczeciński al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065. Adres strony internetowej zamawiającego: www.univ.szczecin.pl RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

dostawę licencji wsparcia na oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze)

Sygnatura: 
TP/371/36/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28 Kwi 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: dostawę licencji wsparcia na oprogramowania dla urządzeń zabezpieczających sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze) ,dostawą licencji i jego kompletną instalacją na pracującym sprzęcie Zamawiającego.
Numer ogłoszenia: 35037 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wydanie monografii naukowej: Rafał Simiński, Anna Szczepańska – Dudziak (red.): Między misją, a profesją. Ewolucja roli dyplomaty w stosunkach międzynarodowych na przestrzeni dziejów.

Sygnatura: 
TP/371/14/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Mar 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Wydanie monografii naukowej: Barbara Patlewicz, Azerbejdżańska droga do pierwszej niepodległości.

Sygnatura: 
TP/371/13/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
11 Mar 2016 - 11:00
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Swiadczenie usług hotelowych, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych dla 50 osób w związku z organizacją konferencji w Międzyzdrojach w dniach 8 - 9 września 2016 r.

Sygnatura: 
TP/371/20/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29 Mar 2016 - 09:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książęk oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.05.2016 roku do 31.05.2017 roku (13 miesięcy).

Sygnatura: 
TP/371/07/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31 Mar 2016 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2016/S 029-047125 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Instytucja zamawiająca Uniwersytet Szczecińskial.

Obsługa i konserwacja w zakresie urządzeń dźwigów

Sygnatura: 
TP/371/02/16
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
1 Mar 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

świadczenie usług hotelowych, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej w związku z organizacją konferencji w Kołobrzegu w dniach 19 - 21.09.2016 r.

Sygnatura: 
TP/371/212/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22 Sty 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: świadczenie usług hotelowych, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sali konferencyjnej w związku z organizacją konferencji w Kołobrzegu w dniach 19 - 21.09.2016 r.
Numer ogłoszenia: 9538 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na: wydanie monografii pt. „Przestępczość nowych technologii, a ochrona obrotu gospodarczego” – dr Marek Białkowski.

Sygnatura: 
TP/371/209/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Gru 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
Załączniki: 

Swiadczenie usług hotelowych, w tym zakwaterowania, wyżywienia, wynajmu sal konferencyjnych w związku z organizacją konferencji w Świnoujściu w dniach 18 - 20 maja 2016 r.

Sygnatura: 
TP/371/200/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14 Gru 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy ulotek,zaproszeń, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych w okresie do31.12.2017

Sygnatura: 
TP/371/199/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15 Sty 2016 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 307, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego Numer ogłoszenia: 169329 - 2015

Sygnatura: 
TP/371/183/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
7 Gru 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 009, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Szczecin: usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego
Numer ogłoszenia: 169329 - 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów UniwersytetuSzczecińskiego na okres: 1.1.2016–31.12.2018

Sygnatura: 
TP/371/168/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Gru 2015 - 11:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Obsługa i konserwacja w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji,urządzeń dźwigów, systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodówkominowych oraz instalacji telefonicznych

Sygnatura: 
TP/371/167/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23 Gru 2015 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Prenumerata czasopism zagranicznych i krajowych w 2016 roku dla Biblioteki Głównej US i innych jednostek organizacyjnych uczelni

Sygnatura: 
TP/371/174/15
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
5 Lis 2015 - 10:30
Miejsce składania wniosków lub ofert: 
Uniwersytet Szczeciński, Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych pok. 301, al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin

Numer ogłoszenia: 275480 - 2015; data zamieszczenia: 16.10.2015 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.

Subskrybuje zawartość