Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
11/08/2017 - 11:30 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne, surowce wtórne wraz z wywozem nieczystości 95 DP/371/43/17
12/07/2017 - 10:00 Przygotowanie i druk publikacji Anna Szczepańska-Dudziak (red.) „Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX-XXI w.” 35 DP/371/47/17
23/06/2017 - 14:00 Usługa wydania książki – monografia naukowa: „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna” 51 DP/371/44/17
05/06/2017 - 12:00 Paula Wiażewicz-Wójtowicz „Samorealizacja Artystyczna Studentów. Perspektywa Pedagogiczna”. Wydanie Drugie. Rozszerzone 107 DP/371/39/17
05/06/2017 - 12:00 Edyta Sielicka „Edukacja Tanatologiczna w szkole„ 111 DP/371/40/17
14/04/2017 - 10:20 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: Katarzyna Kastrau, Dorota Kąkol, Henryk Walczak (red.), „Wojna i wojskowość w piśmiennictwie i sztukach wizualnych„ 150 DP/371/30/17
14/04/2017 - 10:10 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wiesław Andrukowicz, Wokół Fenomenu Autokreacji” 128 DP/371/29/17
14/04/2017 - 10:00 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Kamil Biały, Kasjusz Dion, Historia Rzymska: Księgi Seweriańskie (LXXIII-LXXX)” 133 DP/371/28/17
13/04/2017 - 11:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2017 roku do 31.05.2018 roku (12 m-cy.) 393 DP/371/27/17
17/03/2017 - 11:30 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” – 1991-2002” 148 DP/371/10/17