Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
02/11/2020 - 11:30 Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefo 98 DP/371/120/20
13/10/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania: „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach”. 83 DP/371/129/20
07/10/2020 - 11:30 przeprowadzenie badania na panelu internetowym CAWI wśród firm produkujących i dystrybuujących odzież, meble, kosmetyki i farmaceutyki wśród aktywnych zawodowo respondentów 98 DP/371/131/20
07/10/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych wymienionych w przedmiocie zamówienia: Woliński Park Narodowy, Park Kr 103 DP/371/128/20
06/10/2020 - 11:30 usługa realizacji bilansu kompetencji z wykorzystaniem narzędzia informatycznego dla ok. 1000 studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00 120 DP/371/121/20
06/10/2020 - 11:30 przeprowadzenie badania na panelu internetowym CAWI wśród firm produkujących i dystrybuujących odzież, meble, kosmetyki i farmaceutyki 90 DP/371/130/20
02/10/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza pytań metodą CATI na grupie około 600 pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwa 149 DP/371/124/20
22/09/2020 - 08:30 Usługa druku i dostawa kalendarzy uniwersyteckich na 2021 rok 186 DP/371/119/20
21/09/2020 - 11:30 Przeprowadzenie badania ankietowego na temat: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia) 166 DP/371/121/20
21/09/2020 - 08:30 Wydanie monografii dr hab. Ewy Krok, pt.: „Partycypacja obywatelska” 172 DP/371/118/20