Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
13/04/2021 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 6 K-ZP.381.20.2021.AKW
12/04/2021 - 11:30 Przeprowadzenie badań marketingowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 17 K-ZP.381.12.2021.AKW
07/04/2021 - 08:30 Marketing wewnętrzny w procesie kształtowania zaangażowania pracowników 47 K-ZP.381.13.2021.IŁP
25/02/2021 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 204 K-ZP.381.04.2021.AKW
11/02/2021 - 11:30 Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 238 K-ZP.381.02.2021.KO
15/12/2020 - 11:30 Wdrożenie i udzielenie nieodwołalnej, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z platformy e-proDziekan oraz udzielenie asysty technicznej po wdrożeniu 120 DP/371/187/20
10/12/2020 - 11:30 przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach 167 DP/371/182/20
10/12/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania ankietowego „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach” 173 DP/371/181/20
10/12/2020 - 08:00 Wydanie publikacji na temat: Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata red. D. Kopycińska, T. Bernat 175 DP/371/178/19
09/12/2020 - 11:30 usługę asysty technicznej (wsparcie) dot. systemu Egeria Edukacja świadczona na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania puli zamówień 83 DP/371/180/20