Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
14/08/2020 - 08:30 Wydanie monografii dr Magdaleny Ławickiej, pt.: „ Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami – ujęcie modelowe 20 DP/371/107/20
04/08/2020 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz 49
03/08/2020 - 08:30 Część 1 – Konsultacja i merytoryczne dostosowanie dostarczonego narzędzia badawczego (16 pytań w tym 5 pytań metryczkowych), przeprowadzenie pilotażowego badania CAWI /CATI wśród firm rodzinnych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim wraz z opracowa 84 DP/371/91/20
29/07/2020 - 08:30 Wydanie monografii dr Magdaleny Ławickiej: Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami - ujęcie modelowe 35 DP/371/94/20
24/07/2020 - 08:30 Przeprowadzenie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania na panelu internetowym CAWI, wraz z opracowaniem raportu z badania i dostarczeniem surowych danych w Excel 103 DP/371/92/20
23/07/2020 - 08:30 Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych 105 DP/371/93/20
17/07/2020 - 11:30 Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D) 250 DP/371/74/20
15/07/2020 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz 133 DP/371/87/20
07/07/2020 - 08:30 Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych 182 DP/371/78/20
30/06/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji. 160 DP/371/84/20