Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
29/07/2020 - 08:30 Wydanie monografii dr Magdaleny Ławickiej: Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami - ujęcie modelowe 158 DP/371/94/20
24/07/2020 - 08:30 Przeprowadzenie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania na panelu internetowym CAWI, wraz z opracowaniem raportu z badania i dostarczeniem surowych danych w Excel 220 DP/371/92/20
23/07/2020 - 08:30 Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych 217 DP/371/93/20
17/07/2020 - 11:30 Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D) 368 DP/371/74/20
15/07/2020 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz 239 DP/371/87/20
07/07/2020 - 08:30 Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych 250 DP/371/78/20
30/06/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji. 220 DP/371/84/20
18/06/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji 172 DP/371/80/20
16/06/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 358 DP/371/73/20
02/06/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” 242 DP/371/71/20