Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
22/12/2017 - 11:00 Wydanie monografii Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne, autor: Irena Ramik - Mażewska 80 DP/371/111/17
22/12/2017 - 10:30 Wydanie pracy zbiorowej pt. Współczesny terroryzm. Wymiary działania i skutki 62 DP/371/110/17
22/12/2017 - 10:00 Wydanie publikacji Policja i inne podmioty państwowe w zagrożeniu terrorystycznym, przestępczym, sił natury i uwarunkowaniach społecznych 53 DP/371/109/17
22/12/2017 - 09:30 Wydanie monografii Szczecińscy weterani misji pokojowych, red. Grzegorz Ciechanowski 53 DP/371/108/17
22/12/2017 - 09:30 Wydanie monografii Szczecińscy weterani misji pokojowych, red. Grzegorz Ciechanowski 52 DP/371/108/17
18/12/2017 - 11:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy ulotek, zaproszeń, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych w okresie do 31.12.2019 r. 132 DP/371/106/17
13/12/2017 - 11:30 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o o wartości poniżej 750 000 EUR pn. usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego 384 DP/371/105/17
28/11/2017 - 10:10 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie organizacji eventów 191 DP/371/104/17
28/11/2017 - 09:50 Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje językowe dla studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 173 DP/371/103/17
22/11/2017 - 11:30 Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia (kursu) z NORDIC WALKING dla 50 studentów Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminach: 21-22 kwietnia 2018 roku oraz 28-29 kwietnia 2018 roku, w ramach proj 160 DP/371/101/17