Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
31/05/2021 - 08:30 Wydanie monografii w pełnym cyklu „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących” 257 A-ZP.381.30.2021.IŁP
26/04/2021 - 08:30 Usługa prowadzenia kursu języka obcego z certyfikatem w ramach projektu dydaktycznego „Studia dualne – Nauczyciel i Artysta”, WND-POWR.03.01.00-00-DU67/18 Kurs języka angielskiego 372 A-ZP.381.14.2021.IŁP
13/04/2021 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 399 K-ZP.381.20.2021.AKW
12/04/2021 - 11:30 Przeprowadzenie badań marketingowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 387 K-ZP.381.12.2021.AKW
07/04/2021 - 08:30 Marketing wewnętrzny w procesie kształtowania zaangażowania pracowników 373 K-ZP.381.13.2021.IŁP
25/02/2021 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 529 K-ZP.381.04.2021.AKW
11/02/2021 - 11:30 Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 536 K-ZP.381.02.2021.KO
15/12/2020 - 11:30 Wdrożenie i udzielenie nieodwołalnej, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z platformy e-proDziekan oraz udzielenie asysty technicznej po wdrożeniu 175 DP/371/187/20
10/12/2020 - 11:30 przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach 211 DP/371/182/20
10/12/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania ankietowego „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach” 225 DP/371/181/20