Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
23/04/2019 - 11:30 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z przedmiotu Prawo pracy dla czterech grup warsztatowych w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.01.00-00-T082/18, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 334 DP/371/39/19
18/04/2019 - 11:30 świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2020 roku 475 DP/371/23/19
12/04/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk fizycznych, a w szczególności poświęconych metodom wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych 327
12/04/2019 - 09:30 wybór wykonawcy przedłużenia kontraktów serwisowych na posiadaną infrastrukturę serwerowo-sieciową i oprogramowanie do wirtualizacji oraz kopii bezpieczeństwa 672 DP/371/30/19
10/04/2019 - 11:30 Świadczenie usług hotelowych , gastronomicznych oraz konferencyjnych w związku z organizacją konferencji w Łukęcinie w dniach 25-27 września 2019 r. 302 DP/371/29/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu rozumowania i podejmowania decyzji, inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych 287 DP/371/26/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji 247 DP/371/27/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu bankowości, rynków i instytucji finansowych, badań w dyscyplinach nauk ekonomicznych i finansowych 258 DP/371/28/19
20/03/2019 - 10:00 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji białostockiej w ramach projektu NKCK 465 DP/371/22/19
20/03/2019 - 09:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej w ramach projektu NKCK 361 DP/371/21/19