Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
14/06/2019 - 09:30 usługa noclegowa w Gdyni dla 8 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 416 DP/371/59/19
12/06/2019 - 10:30 SZKOLENIE Z ZAKRESU DAX – TWORZENIE ZAAWANSOWANYCH FORMUŁ – POWERPIVOT. POWER BI. SZKOLENIE DLA 10 PRACOWNIKÓW WZIEU US 472 DP/371/57/19
12/06/2019 - 09:30 Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu tekstów naukowych finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa nr 001/RID/2018/19 375 DP/371/56/19
10/06/2019 - 10:30 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA - POWTÓRKA 372 DP/371/58/19
31/05/2019 - 10:30 SZKLENIE „WPROWADZENIE DO R” 434 DP/371/52/19
28/05/2019 - 10:30 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA 349 DP/371/50/19
24/05/2019 - 09:30 organizacja konferencji w Międzyzdrojach w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109 393 DP/371/51/19
22/05/2019 - 11:30 postępowanie przetargowe prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. wydanie publikacji – pracy habilitacyjnej dr Jana Pilżysa pod tytułem Obrona cywilna w Polsce współczesność i perspektywy 308 DP/371/46/19
16/05/2019 - 10:30 przeprowadzenie szkolenia na temat: Badania ankietowe. Przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności, raporty tabelaryczne i wykresy w oparciu o rozwiązanie PS IMAGO PRO Academic (zawierające komponent - oprogramowanie IBM SPSS Statistics) dla pracowników 394 DP/371/45/19
16/05/2019 - 08:30 USŁUGA ŚWIADCZENIA POCZĘSTUNKU DLA UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI BIUR KARIER 23-24 MAJA 2019 R. W SZCZECINIE. 403 DP/371/48/19