Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
08/08/2017 - 09:00 wydanie monografii: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, red. Grzegorz Ciechanowski, Jan Pilżys, Michał Romańczuk 367 DP/371/58/17
28/07/2017 - 09:30 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja” pod red naukową Barbary Kromolnickiej i Anet 321 DP/371/52/17
27/07/2017 - 10:00 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki studia i materiały, t. II, red. A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-D 294 DP/371/56/17
27/07/2017 - 09:30 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wydanie publikacji: Małgorzata Szyller, Dydaktyka Nauczania Historii – zbiór studiów ” 281 DP/371/55/17
12/07/2017 - 10:00 Przygotowanie i druk publikacji Anna Szczepańska-Dudziak (red.) „Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX-XXI w.” 244 DP/371/47/17
23/06/2017 - 14:00 Usługa wydania książki – monografia naukowa: „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna” 221 DP/371/44/17
05/06/2017 - 12:00 Paula Wiażewicz-Wójtowicz „Samorealizacja Artystyczna Studentów. Perspektywa Pedagogiczna”. Wydanie Drugie. Rozszerzone 286 DP/371/39/17
05/06/2017 - 12:00 Edyta Sielicka „Edukacja Tanatologiczna w szkole„ 486 DP/371/40/17
14/04/2017 - 10:20 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: Katarzyna Kastrau, Dorota Kąkol, Henryk Walczak (red.), „Wojna i wojskowość w piśmiennictwie i sztukach wizualnych„ 321 DP/371/30/17
14/04/2017 - 10:10 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wiesław Andrukowicz, Wokół Fenomenu Autokreacji” 277 DP/371/29/17