Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/05/2019 - 10:30 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA 361 DP/371/50/19
24/05/2019 - 09:30 organizacja konferencji w Międzyzdrojach w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109 409 DP/371/51/19
22/05/2019 - 11:30 postępowanie przetargowe prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. wydanie publikacji – pracy habilitacyjnej dr Jana Pilżysa pod tytułem Obrona cywilna w Polsce współczesność i perspektywy 322 DP/371/46/19
16/05/2019 - 10:30 przeprowadzenie szkolenia na temat: Badania ankietowe. Przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności, raporty tabelaryczne i wykresy w oparciu o rozwiązanie PS IMAGO PRO Academic (zawierające komponent - oprogramowanie IBM SPSS Statistics) dla pracowników 410 DP/371/45/19
16/05/2019 - 08:30 USŁUGA ŚWIADCZENIA POCZĘSTUNKU DLA UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI BIUR KARIER 23-24 MAJA 2019 R. W SZCZECINIE. 416 DP/371/48/19
07/05/2019 - 11:30 Usługa hotelowa dla uczestników workshopu realizowanego w ramach zadania Międzynarodowe Studia Doktoranckie Nauk Ścisłych WMF w dyscyplinie matematyka z udziałem doktorantów i pracowników naukowych WMF oraz instytucji partnerskich w dniach 31 maja – 4 cze 402 DP/371/40/19
30/04/2019 - 09:30 usługa noclegowa w Kołobrzegu dla 24 studentów (dwie grupy) kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 345 DP/371/42/19
24/04/2019 - 10:30 usługa noclegowa ze śniadaniem w Lubinie dla 26 studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 379 DP/371/38/19
24/04/2019 - 09:30 Kompleksową organizacja obozu naukowego dla studentów pierwszej edycji Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych wraz ze świadczeniem usługi hotelowej, wyżywienia, najmu sali szkoleniowej wraz z infrastrukturą oraz usługą transportową 380 DP/371/37/19
23/04/2019 - 11:30 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z przedmiotu Prawo pracy dla czterech grup warsztatowych w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.01.00-00-T082/18, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 379 DP/371/39/19