Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
18/04/2019 - 11:30 świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2020 roku 522 DP/371/23/19
12/04/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk fizycznych, a w szczególności poświęconych metodom wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych 380
12/04/2019 - 09:30 wybór wykonawcy przedłużenia kontraktów serwisowych na posiadaną infrastrukturę serwerowo-sieciową i oprogramowanie do wirtualizacji oraz kopii bezpieczeństwa 728 DP/371/30/19
10/04/2019 - 11:30 Świadczenie usług hotelowych , gastronomicznych oraz konferencyjnych w związku z organizacją konferencji w Łukęcinie w dniach 25-27 września 2019 r. 358 DP/371/29/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu rozumowania i podejmowania decyzji, inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych 331 DP/371/26/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji 297 DP/371/27/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu bankowości, rynków i instytucji finansowych, badań w dyscyplinach nauk ekonomicznych i finansowych 299 DP/371/28/19
20/03/2019 - 10:00 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji białostockiej w ramach projektu NKCK 522 DP/371/22/19
20/03/2019 - 09:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej w ramach projektu NKCK 412 DP/371/21/19
04/03/2019 - 09:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby konferencji nt.: „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” w dniach 18-20.09.2019r. 464 DP/371/19/19