Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
01/03/2019 - 11:30 Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnym, w ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU11/18-00 współfinansowany ze środków Unii 484 DP/371/13/19
21/02/2019 - 11:30 Wydanie monografii: (pracy habilitacyjnej) dr Anny Turczak: „Nierówności płacowe w Polsce” 514 DP/371/17/19
14/02/2019 - 11:30 wydanie monografii naukowej pt. Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej 408 DP/371/16/19
11/02/2019 - 13:00 usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego 384 DP/371/14/19
04/02/2019 - 09:30 wydanie monografii: „Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra” 375 DP/371/15/19
29/01/2019 - 11:30 ydanie publikacji – pracy habilitacyjnej dr Jana Pilżysa pod roboczym tytułem „obrona cywilna województwa zachodniopomorskiego. Problemy bezpieczeństwa a zagrożenia militarne 383 DP/371/12/19
25/01/2019 - 11:30 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Uniwersytetu Szczecińskiego 508 DP/371/11/19
23/01/2019 - 11:30 Przeprowadzenie badania pn.: „ Badanie nieformalnego pomiaru dokonań w małych przedsiębiorstwach” 630 DP/371/3/19
23/01/2019 - 09:30 „Historia Obszaru Dolnej Noteci do 1945 roku Strzelce Krajeńskie - Drezdenko - Dobiegniew i okolice - publikacja promująca historię obszaru Pojezierza Dobiegniewskiego ” 760 DP/371/10/19
22/01/2019 - 09:30 Nie. Państwo, wojna, bezpieczeństwo 187 DP/371/2/19