Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenia zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane Protokół dyplomatyczny dla 17 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 226 DP/371/74/2018
14/12/2018 - 11:30 Obsługę i konserwację w zakresie central wentylacji i klimatyzacji, kotłowni i węzłów cieplnych oraz instalacji telefonicznych 437 DP/371/67/18
27/11/2018 - 11:30 Obsługa i konserwacja w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń dźwigów, urządzeń i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefon 616 DP/371/63/18
08/11/2018 - 11:30 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne US w Szczecinie, wraz z egzaminami nadającymi uprawnienia i wydaniem zaświadczeń 365 DP/371/61/18
06/11/2018 - 11:30 Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnymw ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego” 459 DP/371/60/18
22/10/2018 - 11:30 postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Wydanie dwóch cyklów publikacji zatytułowanej Nauczyciel i Artyst 311 DP/371/53/18
19/10/2018 - 11:30 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne US w Szczecinie, wraz z egzaminami nadającymi uprawnienia i wydaniem zaświadczeń 440 DP/371/59/18
18/10/2018 - 09:30 Wydanie monografii: „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju”, autor Beata Sadowska 333 DP/371/57/18
12/10/2018 - 11:30 Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnym, w ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego” 433 DP/371/56/18
11/10/2018 - 10:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej 485 DP/371/58/18