Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
01/06/2020 - 08:30 PRZYGOTOWANIE WYDAWNICZE I DRUK OPRACOWANIA NAUKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY WŁODARCZYK I WOJCIECHA JARECKIEGO – MONOGRAFII – DOTYCZĄCEGO PROBLEMATYKI KOMPETENCJI OBYWATELI UKRAINY NA POLSKIM RYNKU PRACY 247 DP/371/69/20
20/05/2020 - 08:00 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego 277 DP/371/68/20
19/05/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” - powtórka 206 DP/371/66/20
18/05/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 257 DP/371/64/20
18/05/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka 156 DP/371/67/20
15/05/2020 - 08:30 Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy - powtórka. 176 DP/371/63/20
08/05/2020 - 11:30 Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 395 DP/371/56/20
07/05/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka 183 DP/371/61/20
05/05/2020 - 08:30 Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy. 151 DP/371/59/20
27/04/2020 - 08:30 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przyg 227 DP/371/54/20