Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
12/04/2019 - 09:30 wybór wykonawcy przedłużenia kontraktów serwisowych na posiadaną infrastrukturę serwerowo-sieciową i oprogramowanie do wirtualizacji oraz kopii bezpieczeństwa 429 DP/371/30/19
10/04/2019 - 11:30 Świadczenie usług hotelowych , gastronomicznych oraz konferencyjnych w związku z organizacją konferencji w Łukęcinie w dniach 25-27 września 2019 r. 140 DP/371/29/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu rozumowania i podejmowania decyzji, inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych 159 DP/371/26/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji 116 DP/371/27/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu bankowości, rynków i instytucji finansowych, badań w dyscyplinach nauk ekonomicznych i finansowych 123 DP/371/28/19
20/03/2019 - 10:00 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji białostockiej w ramach projektu NKCK 236 DP/371/22/19
20/03/2019 - 09:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej w ramach projektu NKCK 156 DP/371/21/19
04/03/2019 - 09:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby konferencji nt.: „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” w dniach 18-20.09.2019r. 231 DP/371/19/19
01/03/2019 - 11:30 Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnym, w ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU11/18-00 współfinansowany ze środków Unii 223 DP/371/13/19
21/02/2019 - 11:30 Wydanie monografii: (pracy habilitacyjnej) dr Anny Turczak: „Nierówności płacowe w Polsce” 165 DP/371/17/19