Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
21/04/2020 - 09:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2020r. do 31.05.2021r. 355 DP/371/48/20
20/04/2020 - 09:30 Świadczenie usług tłumaczeń ustnych (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne) oraz pisemnych w ramach projektu ,,Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 292 DP/371/52/20
17/04/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” 190 DP/371/53/20
16/04/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” 174 DP/371/41/20
15/04/2020 - 10:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 243 DP/371/57/20
14/04/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 205 DP/371/55/20
03/04/2020 - 10:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 88 DP/371/51/20
27/03/2020 - 10:30 stworzenie aplikacji mobilnej (wraz z serwisem administratora - aplikacji [CMS] w Wordpress) 520 DP/371/40/20
26/03/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 317 DP/371/44/20
26/03/2020 - 09:30 Usługa prania pościeli dla Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach oraz Zespołu Pałacowo Parkowego w Małkocinie 1,041 DP/371/28/20