Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji 129 DP/371/27/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu bankowości, rynków i instytucji finansowych, badań w dyscyplinach nauk ekonomicznych i finansowych 138 DP/371/28/19
20/03/2019 - 10:00 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji białostockiej w ramach projektu NKCK 252 DP/371/22/19
20/03/2019 - 09:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej w ramach projektu NKCK 175 DP/371/21/19
04/03/2019 - 09:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby konferencji nt.: „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi” w dniach 18-20.09.2019r. 250 DP/371/19/19
01/03/2019 - 11:30 Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnym, w ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”, nr projektu POWR.03.01.00-00-DU11/18-00 współfinansowany ze środków Unii 240 DP/371/13/19
21/02/2019 - 11:30 Wydanie monografii: (pracy habilitacyjnej) dr Anny Turczak: „Nierówności płacowe w Polsce” 190 DP/371/17/19
14/02/2019 - 11:30 wydanie monografii naukowej pt. Teoria uczenia się w perspektywie konstruktywistycznej 185 DP/371/16/19
11/02/2019 - 13:00 usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego 218 DP/371/14/19
04/02/2019 - 09:30 wydanie monografii: „Misje cywilne Unii Europejskiej w procesie europeizacji ad extra” 167 DP/371/15/19