Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
30/09/2010 - 11:30 Wykonanie analizy gender w regionie zachodniopomorskim z zastosowaniem metod ilościowych w ramach projektu Women in net 8 realizowanego w ramach programu INTERREG IVC 527 TP/220/138/10
29/09/2010 - 12:00 Organizacja i przeprowadzenie wycieczek dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 563 TP/220/144/10
29/09/2010 - 11:30 Organizacja i przeprowadzenie wycieczek dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 572 TP/220/143/10
24/09/2010 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie 456 TP/220/124/10
24/09/2010 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie biznesem turystycznym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partners 377 TP/220/123/10
24/09/2010 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie turystyką w regionie, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerst 387 TP/220/122/10
24/09/2010 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie biznesem turystycznym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partners 383 TP/220/121/10
24/09/2010 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Doradztwo i pośrednictwo finansowe, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partner 388 TP/220/120/10
21/09/2010 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 449 TP/220/141/10
17/09/2010 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna w ramach projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości 434 TP/220/135/10