Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
17/01/2019 - 10:00 Przeprowadzenie szkolenia (kursu) z NORDIC WALKING (realizowanego w dwóch grupach i w dwóch terminach) dla 67 studentów WKFiPZ US w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” 124 DP/371/8/19
17/01/2019 - 10:00 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie organizacji eventów dla 17 studentów kierunku turystyka i rekreacja WKFiPZ US w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na p 120 DP/371/9/19
10/01/2019 - 11:30 Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego 195 DP/371/65/18
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie Manager sportu dla 26 studentów kierunku wychowanie fizyczne WKFi iPZ Us, w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy 155 DP/371/70/18
03/01/2019 - 09:30 Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego kształcące kompetencje językowe dla studentów WKFiPZ US w Szczecinie w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” 135 DP/371/71/18
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie menagera sportu dla 26 studentów wychowania fizycznego WKFiPZ US w Szczecinie w terminie 12-13 stycznia 2019 rok, w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych k 128 DP/371/72/18
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie coacha dietetycznego dla 24 studentów kierunku zdrowie publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego 89 DP/371/73/18
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenia zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane Protokół dyplomatyczny dla 17 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 82 DP/371/74/2018
14/12/2018 - 11:30 Obsługę i konserwację w zakresie central wentylacji i klimatyzacji, kotłowni i węzłów cieplnych oraz instalacji telefonicznych 247 DP/371/67/18
27/11/2018 - 11:30 Obsługa i konserwacja w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń dźwigów, urządzeń i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefon 480 DP/371/63/18