Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/01/2020 - 10:30 Opracowanie pełnobranżowych koncepcji architektonicznych wraz z opracowaniem PFU i szacunkowym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 353 DP/371/167/19
27/01/2020 - 11:30 Opracowanie i implementacja kursu programowania w języku JavaScript w ramach projektu „Implementacja kursu programowania w języku JavaScript na poziomie podstawowym” 216 DP/371/3/20
10/01/2020 - 07:30 świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń, zajęć warsztatowych organizowanych w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY przez Uniwersytet Szczeciński 277 DP/371/165/19
13/12/2019 - 09:30 opracowanie materiałów dydaktycznych z wybranych zagadnień z zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń 247 DP/371/160/19
11/12/2019 - 15:15 Postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Dostęp online jednostanowiskowy do Serwisu EquityRT na okres: od 02 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r. 173 DP/371/159/19
11/12/2019 - 10:30 Wykonanie usług badawczych (RID) 557 DP/371/158/19
05/12/2019 - 08:30 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA PRZEPROWADZENIA WYWIADÓW Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI WYWIADU TELEFONICZNEGO (CATI) WŚRÓD CO NAJMNIEJ 400 RESPONDENTÓW - NA PRÓBIE LOSOWEJ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 406 DP/371/150/19
04/12/2019 - 09:30 sukcesywnie świadczenie usług tłumaczeń tekstów naukowych z języka polskiego na język angielski korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, korekt językowych oraz opracowania technicznego, w tym składu numerów czasopism 416 DP/371/144/19
04/12/2019 - 08:30 Część 1: Wywiady indywidualne on-line: „System wartości człowieka a minimalizm w konsumpcji. Część 2: Przeprowadzenie badań ankietowych metodą PAPI na podstawie opracowanego scenariusza wywiadu 345 DP/371/154/19
03/12/2019 - 09:00 przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza metodą PAPI na grupie 100 pasażerów korzystających z usługi transport na żądanie” w Krakowie (Tele-Bus) 318 DP/371/153/19