Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
31/05/2012 - 12:30 Szczecin: usługa prania: pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów, koców, kołder i poduszek na potrzeby Osiedla Studenckiego i Hotelu Asystenckiego US Numer ogłoszenia: 113769 - 2012; data zamieszczenia: 22.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - us 991 TP/220/68/12
07/05/2012 - 11:30 Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie 597 TP/220/54/12
25/04/2012 - 11:00 świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND -POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 3.12, 3.17 i 4.12. 595 TP/220/56/12
25/04/2012 - 10:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Matematyką, Fizyką i Przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 523 TP/220/55/12
21/03/2012 - 11:30 Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom i wykładowcom studiów podyplomowych realizowanych w Gorzowie Wielkopolskim przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich-powtórka 550 TP/220/42/12
09/03/2012 - 10:30 Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom i wykładowcom studiów podyplomowych realizowanych w Gorzowie Wielkopolskim przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 562 TP/220/34/12
27/02/2012 - 12:00 Dostęp w 2012 r. do pełnych tekstów elektronicznych czasopism matematycznych wydawnictwa American Mathematical Association na platformie JSTOR w nieograniczonym dostępie sieciowym w modelu FuLL Run na potrzeby projektu Kierunki matematyczne ... 533 TP/220/24/12
24/02/2012 - 11:30 wykonanie usługi noclegowej w Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partners 509 TP/220/28/12
14/02/2012 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie projektami (I edycja) 511 TP/220/21/12
14/02/2012 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie biznesem (II edycja) 476 TP/220/20/12