Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
20/12/2012 - 11:30 Dostęp w 2013 r. do pełnych tekstów elektronicznych czasopism matematycznych wydawnictwa American Mathematical Association na platformie JSTOR w nieograniczonym dostępie sieciowym na potrzeby projektu Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne-zamawianie k 648 TP/220/162/12
06/12/2012 - 11:30 Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i floty komunikacyjnej i jednostek pływających Uniwersytetu Szczecińskiego 937 TP/220/154/12
28/11/2012 - 11:30 Obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni SN, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, urządzeń dzwigowych oraz systemów ppoż. w budynkach Uniwersytetu Szczecińskiego 2,381 TP/220/144/12
07/11/2012 - 11:30 Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dzierżawą central telefonicznych 1,613 TP/220/119/12
03/10/2012 - 11:30 zawarcie umów ramowych na wykonywanie redakcji językowej i technicznej publikacji naukowych 814 TP/220/125/12
28/09/2012 - 11:30 opracowanie dokumentacji projektowej - Interaktywne Centrum Komunikacji i Badań Społecznych - Szczecin, ul. Krakowska 71-79 1,098 TP/220/124/12
21/09/2012 - 08:30 Wykonanie usługi polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu w zakresie finansowo - księgowym i merytorycznym pn. Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw realizowanych przez Uniwersyt 776 TP/220/116/12
03/09/2012 - 11:30 Zawarcie umów ramowych na wykonywanie redakcji językowej i technicznej publikacji naukowych 3,239 TP/220/97/12
27/08/2012 - 11:30 Usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu w zakresie finansowo 741 TP/220/109/12
24/08/2012 - 12:30 Opracowanie 10 studiów przypadku (case studies) o charakterze edukacyjnym opartych na praktycznych problemach realnie działających podmiotów ........... 991 TP/220/113/12