Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
23/08/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 2 części. 620 TP/220/110/12
21/08/2012 - 11:30 Szczecin: Usługi ubezpieczeniowe 1,361 TP/220/77/12
21/08/2012 - 11:30 Organizację i obsługę jednodniowej konferencji naukowej podsumowującej projekt Wiedza i umiejętności to największy ... 771 TP/220/107/12
06/08/2012 - 11:30 Organizacja i obsługa dwudniowej konferencji naukowej podsumowującej projekt: Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! (ZFMiP) nr WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) - zad. 1.24. 776 TP/220/105/12
06/08/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych - kierunek -Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 6 części. 660 TP/220/101/12
27/07/2012 - 11:30 Organizacja i obsługa dwudniowej konferencji naukowej podsumowującej projekt: Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! (ZFMiP) nr WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) - zad. 1.24. 811 TP/220/98/12
03/07/2012 - 08:30 świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND -POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 4.04, 4.22 710 TP/220/89/12
28/06/2012 - 12:30 Ochronę obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego w systemie monitorowania antynapadowego i antywłamaniowego, ochrony fizyczna obiektów, dozór obiektów przez patrol interwencyjny, monitorowanie obiektu ... 840 TP/220/80/12
12/06/2012 - 13:00 Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 4.16. 695 TP/220/69/12
12/06/2012 - 12:30 Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 3.18. 746 TP/220/70/12