Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
17/01/2012 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie jakością (II edycja). 495 TP/220/253/11
17/01/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie jakością (IV edycja). 525 TP/220/252/11
17/01/2012 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Gorzowie Wielkopolskim na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętnościto największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (II edycja). 563 TP/220/251/11
17/01/2012 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (IV edycja) 560 TP/220/250/11
21/12/2011 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Menadżer projektu (IV edycja) 540 TP/220/247/11
21/12/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności tonajwiększy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (I edycja) 535 TP/220/246/11
21/12/2011 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Planowanie i ocena przedsięwzięć rozwojowych (I edycja) 480 TP/220/245/11
21/12/2011 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Rachunkowość małych i średnichprzedsiębiorstw (IV edycja) 463 TP/220/244/11
21/12/2011 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie personelem w firmie ( Iedycja) 487 TP/220/243/11
21/12/2011 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Ubezpieczenia i rynki kapitałowe (I edycja) 497 TP/220/242/11