Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
27/02/2012 - 12:00 Dostęp w 2012 r. do pełnych tekstów elektronicznych czasopism matematycznych wydawnictwa American Mathematical Association na platformie JSTOR w nieograniczonym dostępie sieciowym w modelu FuLL Run na potrzeby projektu Kierunki matematyczne ... 604 TP/220/24/12
24/02/2012 - 11:30 wykonanie usługi noclegowej w Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partners 584 TP/220/28/12
14/02/2012 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie projektami (I edycja) 589 TP/220/21/12
14/02/2012 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie biznesem (II edycja) 572 TP/220/20/12
14/02/2012 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Zielonej Górze na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności tonajwiększy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (I edycja) 575 TP/220/19/12
14/02/2012 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Public Relations w biznesie (Iedycja) 565 TP/220/18/12
14/02/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Wałczu na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja) 564 TP/220/17/12
14/02/2012 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja) 587 TP/220/16/12
14/02/2012 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Gorzowie Wielkopolskim na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętnościto największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja) 575 TP/220/15/12
03/02/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych-kierunek: „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, w ramach POKL 777 TP/220/4/12