Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
14/02/2012 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie projektami (I edycja) 569 TP/220/21/12
14/02/2012 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie biznesem (II edycja) 554 TP/220/20/12
14/02/2012 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Zielonej Górze na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności tonajwiększy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (I edycja) 562 TP/220/19/12
14/02/2012 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Public Relations w biznesie (Iedycja) 548 TP/220/18/12
14/02/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Wałczu na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja) 544 TP/220/17/12
14/02/2012 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja) 561 TP/220/16/12
14/02/2012 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Gorzowie Wielkopolskim na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętnościto największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (I edycja) 553 TP/220/15/12
03/02/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych-kierunek: „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, w ramach POKL 761 TP/220/4/12
02/02/2012 - 11:30 Wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu elektronicznego podręcznika multimedialnego (eManual) 619 TP/220/5/12
17/01/2012 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (IV edycja). 618 TP/220/256/11