Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
17/01/2012 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Kołobrzegu na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (IV edycja). 629 TP/220/255/11
17/01/2012 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie i kompetencje menedżerskie (II edycja). 1,828 TP/220/254/11
17/01/2012 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie jakością (II edycja). 562 TP/220/253/11
17/01/2012 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie jakością (IV edycja). 596 TP/220/252/11
17/01/2012 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Gorzowie Wielkopolskim na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętnościto największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (II edycja). 641 TP/220/251/11
17/01/2012 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Szczecinie na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (IV edycja) 637 TP/220/250/11
21/12/2011 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Menadżer projektu (IV edycja) 612 TP/220/247/11
21/12/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności tonajwiększy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym (I edycja) 605 TP/220/246/11
21/12/2011 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Planowanie i ocena przedsięwzięć rozwojowych (I edycja) 553 TP/220/245/11
21/12/2011 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Rachunkowość małych i średnichprzedsiębiorstw (IV edycja) 534 TP/220/244/11