Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
06/12/2011 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym (III edycja) 556 TP/220/213/11
06/12/2011 - 08:45 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie jakością (I edycja) 532 TP/220/212/11
06/12/2011 - 07:45 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Menadżer projektu (III edycja) 565 TP/220/208/11
06/12/2011 - 07:45 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Menadżer projektu (III edycja) 534 TP/220/208/11
29/11/2011 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Logistyka i zarządzanie łańcuchemdostaw (I edycja) 593 TP/220/221/11
29/11/2011 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniuprzedsiębiorstwem (II edycja) 1,596 TP/220/217/11
29/11/2011 - 08:15 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (I edycja) 571 TP/220/210/11
29/11/2011 - 08:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (II edycja) 700 TP/220/209/11
29/11/2011 - 07:15 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (I edycja) 581 TP/220/206/11
24/11/2011 - 11:45 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw (I edycja) 567 TP/220/224/11