Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
06/12/2011 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i BHP (I edycja) 729 TP/220/228/11
06/12/2011 - 09:15 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Public Relations w biznesie (Iedycja) 593 TP/220/227/11
06/12/2011 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym (III edycja) 587 TP/220/213/11
06/12/2011 - 08:45 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie jakością (I edycja) 561 TP/220/212/11
06/12/2011 - 07:45 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Menadżer projektu (III edycja) 592 TP/220/208/11
06/12/2011 - 07:45 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Menadżer projektu (III edycja) 557 TP/220/208/11
29/11/2011 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Logistyka i zarządzanie łańcuchemdostaw (I edycja) 626 TP/220/221/11
29/11/2011 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największykapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniuprzedsiębiorstwem (II edycja) 1,642 TP/220/217/11
29/11/2011 - 08:15 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (I edycja) 604 TP/220/210/11
29/11/2011 - 08:00 Wykonanie usługi dydaktycznej w Trójmieście na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Controlling (II edycja) 732 TP/220/209/11