Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
29/09/2011 - 10:30 Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 444 TP/220/163/11
29/09/2011 - 10:00 Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 489 TP/220/162/11
29/09/2011 - 09:30 wykonanie usługi hotelowej w Szczecinie dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw - realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partne 476 TP/220/167/11
29/09/2011 - 09:30 Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 480 TP/220/160/11
28/09/2011 - 10:30 Szczecin: dostawę i montaż systemów audiowizualnych do obsługi konferencji naukowych oraz systemów poprawiających warunki dla osób niepełnosprawnych do przebudowywanej Auli im. prof. P. Małka w budynku WNEiZ przy ulicy Mickiewicza 64 498 TP/220/136/11
26/09/2011 - 10:30 organizację i przeprowadzenie wycieczki dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie -AS KOMPETENCJI- nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 488 TP/220/161/11
26/09/2011 - 09:30 Organizacja i przeprowadzenie wycieczki dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 495 TP/220/159/11
23/09/2011 - 11:00 Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 177-290703 528 TP/220/156/11
23/09/2011 - 10:30 Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 176-289187 475 TP/220/158/11
23/09/2011 - 10:00 Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 177-290700 437 TP/220/157/11