Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
11/08/2017 - 11:30 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne, surowce wtórne wraz z wywozem nieczystości 537 DP/371/43/17
11/08/2017 - 09:00 Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza-edukacji-wiedza, red. Joanna Król 335 DP/371/64/17
08/08/2017 - 10:30 wydanie monografii: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, red. R.Czerniawski, P. Bilski oraz materiałów konferencyjnych Potamon 2017 330 DP/371/60/17
08/08/2017 - 10:00 Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom V. społeczno – kulturowe i instytucjonalne konteksty edukacji, red. Elżbieta Magiera” 304 DP/371/59/17
08/08/2017 - 09:30 „Ukraińskie przemiany polityczne i społeczne po 1991 r.” monografia pod red. Andrzeja Furier 298 DP/371/61/17
08/08/2017 - 09:00 wydanie monografii: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, red. Grzegorz Ciechanowski, Jan Pilżys, Michał Romańczuk 280 DP/371/58/17
28/07/2017 - 09:30 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja” pod red naukową Barbary Kromolnickiej i Anet 265 DP/371/52/17
27/07/2017 - 10:00 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wojna – Wojsko – Bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki studia i materiały, t. II, red. A. Aksamitowski, P. Chrobak, R. Gałaj-D 228 DP/371/56/17
27/07/2017 - 09:30 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wydanie publikacji: Małgorzata Szyller, Dydaktyka Nauczania Historii – zbiór studiów ” 215 DP/371/55/17
12/07/2017 - 10:00 Przygotowanie i druk publikacji Anna Szczepańska-Dudziak (red.) „Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX-XXI w.” 184 DP/371/47/17