Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
12/07/2017 - 10:00 Przygotowanie i druk publikacji Anna Szczepańska-Dudziak (red.) „Polsko-czeskie kontakty dyplomatyczne, gospodarcze i kulturalne w XX-XXI w.” 163 DP/371/47/17
23/06/2017 - 14:00 Usługa wydania książki – monografia naukowa: „Działalność ubezpieczeniowa w Polsce po implementacji dyrektywy Solvency II. Problematyka prawna” 125 DP/371/44/17
05/06/2017 - 12:00 Paula Wiażewicz-Wójtowicz „Samorealizacja Artystyczna Studentów. Perspektywa Pedagogiczna”. Wydanie Drugie. Rozszerzone 177 DP/371/39/17
05/06/2017 - 12:00 Edyta Sielicka „Edukacja Tanatologiczna w szkole„ 224 DP/371/40/17
14/04/2017 - 10:20 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: Katarzyna Kastrau, Dorota Kąkol, Henryk Walczak (red.), „Wojna i wojskowość w piśmiennictwie i sztukach wizualnych„ 228 DP/371/30/17
14/04/2017 - 10:10 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Wiesław Andrukowicz, Wokół Fenomenu Autokreacji” 195 DP/371/29/17
14/04/2017 - 10:00 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „Kamil Biały, Kasjusz Dion, Historia Rzymska: Księgi Seweriańskie (LXXIII-LXXX)” 197 DP/371/28/17
13/04/2017 - 11:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2017 roku do 31.05.2018 roku (12 m-cy.) 454 DP/371/27/17
17/03/2017 - 11:30 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” – 1991-2002” 207 DP/371/10/17
10/03/2017 - 10:30 wydanie publikacji: „Polifonia pamięci. Między niemiecką przeszłością a budową polskiej tożsamości. Kołobrzeg 1945-2015” 263 DP/371/13/17