Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
22/01/2018 - 11:00 wydanie monografii autorskiej „Psychologia wobec kryzysów humanitarnych. Następstwa traumy wojennej wśród uchodźców i migrantów” 232 DP/371/113/17
11/01/2018 - 10:30 Prowadzenie szkolenia z Protokołu dyplomatycznego dla 12 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie w terminie 20-21 styczeń 2018r. w ramach projektu p 266 DP/371/112/17
22/12/2017 - 11:00 Wydanie monografii Style życia kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Studium socjopedagogiczne, autor: Irena Ramik - Mażewska 153 DP/371/111/17
22/12/2017 - 10:30 Wydanie pracy zbiorowej pt. Współczesny terroryzm. Wymiary działania i skutki 152 DP/371/110/17
22/12/2017 - 10:00 Wydanie publikacji Policja i inne podmioty państwowe w zagrożeniu terrorystycznym, przestępczym, sił natury i uwarunkowaniach społecznych 125 DP/371/109/17
22/12/2017 - 09:30 Wydanie monografii Szczecińscy weterani misji pokojowych, red. Grzegorz Ciechanowski 139 DP/371/108/17
22/12/2017 - 09:30 Wydanie monografii Szczecińscy weterani misji pokojowych, red. Grzegorz Ciechanowski 116 DP/371/108/17
18/12/2017 - 11:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy ulotek, zaproszeń, plakatów, wizytówek, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych w okresie do 31.12.2019 r. 203 DP/371/106/17
13/12/2017 - 11:30 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 138o o wartości poniżej 750 000 EUR pn. usługi pocztowe dla Uniwersytetu Szczecińskiego 1,231 DP/371/105/17
28/11/2017 - 10:10 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie organizacji eventów 266 DP/371/104/17