Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
13/12/2019 - 09:30 opracowanie materiałów dydaktycznych z wybranych zagadnień z zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń 273 DP/371/160/19
11/12/2019 - 15:15 Postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Dostęp online jednostanowiskowy do Serwisu EquityRT na okres: od 02 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r. 201 DP/371/159/19
11/12/2019 - 10:30 Wykonanie usług badawczych (RID) 584 DP/371/158/19
05/12/2019 - 08:30 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA PRZEPROWADZENIA WYWIADÓW Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI WYWIADU TELEFONICZNEGO (CATI) WŚRÓD CO NAJMNIEJ 400 RESPONDENTÓW - NA PRÓBIE LOSOWEJ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 434 DP/371/150/19
04/12/2019 - 09:30 sukcesywnie świadczenie usług tłumaczeń tekstów naukowych z języka polskiego na język angielski korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, korekt językowych oraz opracowania technicznego, w tym składu numerów czasopism 454 DP/371/144/19
04/12/2019 - 08:30 Część 1: Wywiady indywidualne on-line: „System wartości człowieka a minimalizm w konsumpcji. Część 2: Przeprowadzenie badań ankietowych metodą PAPI na podstawie opracowanego scenariusza wywiadu 362 DP/371/154/19
03/12/2019 - 09:00 przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza metodą PAPI na grupie 100 pasażerów korzystających z usługi transport na żądanie” w Krakowie (Tele-Bus) 339 DP/371/153/19
29/11/2019 - 08:30 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych „metodyka nauczania zintegrowanego (dydaktyka szczegółowa) - metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej” w ramach projektu „Studia dualne - Nauczyciel i artysta” 250 DP/371/152/19
28/11/2019 - 09:30 Wydanie dwutomowej monografii: „Tom 1: Mikroekonometria: teoria i praktyka”, „Tom 2: Mikroekonometria w praktyce gospodarki nieruchomościami” 223 DP/371/143/19
28/11/2019 - 08:30 Przeprowadzanie badania ankietowego wśród firm sektora ICT, przeprowadzenie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania na panelu internetowym CAWI oraz przeprowadzanie wywiadu pogłębionego z 3 wybranymi firmami farmaceutycznymi 379 DP/371/145/19