Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
20/09/2011 - 10:00 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2011/S 174-285774 513 TP/220/150/11
20/09/2011 - 10:00 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne 2011/S 174-285772 443 TP/220/149/11
20/09/2011 - 09:00 Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 174-285783 454 TP/220/148/11
20/09/2011 - 08:30 Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 174-285779 504 TP/220/147/11
20/09/2011 - 08:30 Szczecin: Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta metodyczno - dydaktycznego w procesie dydaktycznym na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników ... 495 TP/220/146/11
19/09/2011 - 13:00 Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3 439 TP/220/152/11
19/09/2011 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! nr projektu WND-POKL. 03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3 451 TP/220/151/11
19/09/2011 - 12:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 489 TP/220/145/11
19/09/2011 - 11:30 Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 547 TP/220/144/11
09/09/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach I stopnia dla trzeciego roku studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, realizowanych w ramach projektu Nauczyciel XXI Wieku, Priorytet III, poddziałanie 3.3.2 516 TP/220/139/11