Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
01/03/2011 - 12:00 Przygotowanie publikacji (poradników) oraz przeprowadzenie usług doradztwa (pre-inkubacji) w projekcie Kreator innowacyjności realizowanego poprzez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego 630 TP/220/20/11
18/02/2011 - 11:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2011 roku. 714 TP/220/10/11
17/02/2011 - 12:00 Usługa przeprowadzenia badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji 624 TP/220/12/11
11/02/2011 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie As Kompetencji nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 572 TP/220/07/10
11/02/2011 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!! nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 553 TP/220/06/11
28/01/2011 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia – kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 9 zadań. 627 TP/220/03/11
11/01/2011 - 10:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie trzech miesięcy 2011 roku. 838 TP/220/191/10
10/01/2011 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szc 623 TP/220/194/10
10/01/2011 - 08:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szc 581 TP/220/193/10
05/01/2011 - 13:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 571 TP/220/195/10