Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
07/09/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych-kierunek: „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, w ramach POKL 448 TP/220/132/11
05/09/2011 - 12:30 Wykonanie usługi hotelowej w Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstw 455 TP/220/140/11
09/08/2011 - 11:30 Wykonanie usługi polegającej na dołączeniu, do zrealizowanych już w ramach Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0 galerii panoramicznych, funkcji pozwalającej na zmianę języka nawigacji i wyświetlanych w galeriach panoramicznych 438 TP/220/122/11
22/07/2011 - 09:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 473 TP/220/108/11
22/07/2011 - 08:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 539 TP/220/106/11
18/07/2011 - 11:30 Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 7 zadań 483 TP/220/101/11
28/06/2011 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 480 TP/220/97/11
28/06/2011 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 459 TP/220/97/11
28/06/2011 - 11:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 457 TP/220/96/11
29/03/2011 - 10:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2013 roku 840 TP/220/11/11