Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
18/03/2011 - 13:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 510 TP/220/31/11
18/03/2011 - 13:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 543 TP/220/30/11
18/03/2011 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 555 TP/220/29/11
18/03/2011 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 524 TP/220/28/11
07/03/2011 - 12:00 Wykonanie usługi hotelowej w Gorzowie Wielkopolskim i Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw –realizowanych przez Uniwersyte 587 TP/220/25/11
01/03/2011 - 12:00 Przygotowanie publikacji (poradników) oraz przeprowadzenie usług doradztwa (pre-inkubacji) w projekcie Kreator innowacyjności realizowanego poprzez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego 685 TP/220/20/11
18/02/2011 - 11:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2011 roku. 768 TP/220/10/11
17/02/2011 - 12:00 Usługa przeprowadzenia badań terenowych na potrzeby pracy naukowej dotyczącej zachowań polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji 678 TP/220/12/11
11/02/2011 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie As Kompetencji nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 627 TP/220/07/10
11/02/2011 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!! nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 615 TP/220/06/11