Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
19/09/2011 - 13:00 Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3 516 TP/220/152/11
19/09/2011 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! nr projektu WND-POKL. 03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3 528 TP/220/151/11
19/09/2011 - 12:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 575 TP/220/145/11
19/09/2011 - 11:30 Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 633 TP/220/144/11
09/09/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach I stopnia dla trzeciego roku studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, realizowanych w ramach projektu Nauczyciel XXI Wieku, Priorytet III, poddziałanie 3.3.2 588 TP/220/139/11
07/09/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych-kierunek: „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, w ramach POKL 525 TP/220/132/11
05/09/2011 - 12:30 Wykonanie usługi hotelowej w Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstw 536 TP/220/140/11
09/08/2011 - 11:30 Wykonanie usługi polegającej na dołączeniu, do zrealizowanych już w ramach Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0 galerii panoramicznych, funkcji pozwalającej na zmianę języka nawigacji i wyświetlanych w galeriach panoramicznych 518 TP/220/122/11
22/07/2011 - 09:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 551 TP/220/108/11
22/07/2011 - 08:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 617 TP/220/106/11