Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
20/09/2011 - 08:30 Usługi szkolnictwa wyższego 2011/S 174-285779 591 TP/220/147/11
20/09/2011 - 08:30 Szczecin: Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta metodyczno - dydaktycznego w procesie dydaktycznym na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników ... 586 TP/220/146/11
19/09/2011 - 13:00 Szczecin: Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3 536 TP/220/152/11
19/09/2011 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! nr projektu WND-POKL. 03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) - zadanie 5.3 542 TP/220/151/11
19/09/2011 - 12:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 587 TP/220/145/11
19/09/2011 - 11:30 Zapewnienie zakwaterowania, sal wykładowych oraz usługi cateringowej uczestnikom studiów podyplomowych realizowanych w Szczecinie przez Uniwersytet Szczeciński dla Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 647 TP/220/144/11
09/09/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach I stopnia dla trzeciego roku studiów na kierunku Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, realizowanych w ramach projektu Nauczyciel XXI Wieku, Priorytet III, poddziałanie 3.3.2 599 TP/220/139/11
07/09/2011 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych-kierunek: „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań”, w ramach POKL 545 TP/220/132/11
05/09/2011 - 12:30 Wykonanie usługi hotelowej w Słupsku dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych -Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw -realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstw 547 TP/220/140/11
09/08/2011 - 11:30 Wykonanie usługi polegającej na dołączeniu, do zrealizowanych już w ramach Internetowej Platformy Informacyjnej BalticMuseums 2.0 galerii panoramicznych, funkcji pozwalającej na zmianę języka nawigacji i wyświetlanych w galeriach panoramicznych 529 TP/220/122/11