Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/01/2011 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia – kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 9 zadań. 712 TP/220/03/11
11/01/2011 - 10:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie trzech miesięcy 2011 roku. 919 TP/220/191/10
10/01/2011 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szc 707 TP/220/194/10
10/01/2011 - 08:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szc 670 TP/220/193/10
05/01/2011 - 13:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 660 TP/220/195/10
04/01/2011 - 11:30 Przeprowadzenie warsztatów w projekcie „Kreator Innowacyjności” 781 TP/220/188/10
23/12/2010 - 11:30 Świadczenie na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego usług pocztowych 686 TP/220/187/10
06/12/2010 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o.o. w ramach P 707 TP/220/183/10
06/12/2010 - 08:00 Wykonanie usługi hotelowej w Gorzowie Wielkopolskim, Kołobrzegu oraz Wałczu dla prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw –realizowanych pr 735 TP/220/182/10
22/11/2010 - 12:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Europrojects, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDATA Pola 667 TP/220/175/10