Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
22/07/2011 - 09:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 579 TP/220/108/11
22/07/2011 - 08:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 648 TP/220/106/11
18/07/2011 - 11:30 Szczecin: wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 7 zadań 589 TP/220/101/11
28/06/2011 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 590 TP/220/97/11
28/06/2011 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 578 TP/220/97/11
28/06/2011 - 11:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 568 TP/220/96/11
29/03/2011 - 10:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druk i dostawa książek, czasopism – w tym specjalistycznych, ulotek, plakatów, wizytówek, druków) w okresie od daty podpisania umowy do 30.04.2013 roku 945 TP/220/11/11
18/03/2011 - 13:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 631 TP/220/31/11
18/03/2011 - 13:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 668 TP/220/30/11
18/03/2011 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie AS KOMPETENCJI nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 666 TP/220/29/11