Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
18/05/2010 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Master Of Business Administration (MBA), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w pa 697 TP/220/50/10
18/05/2010 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, realizowanych przez US w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach POKL, 714 TP/220/51/10
17/05/2010 - 14:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych wprojekcie „As kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 573 TP/220/48/10
17/05/2010 - 13:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 595 TP/220/47/10
17/05/2010 - 13:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „As kompetencji” nr projektuWND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 537 TP/220/45/10
17/05/2010 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „As kompetencji” nr projektuWND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 588 TP/220/44/10
17/05/2010 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych wprojekcie „As kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 609 TP/220/43/10
17/05/2010 - 10:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 670 TP/220/42/10
17/05/2010 - 10:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 562 TP/220/41/10
17/05/2010 - 09:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 666 TP/220/40/10