Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
24/09/2010 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie 689 TP/220/124/10
24/09/2010 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie biznesem turystycznym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partners 639 TP/220/123/10
24/09/2010 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie turystyką w regionie, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerst 650 TP/220/122/10
24/09/2010 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Zarządzanie biznesem turystycznym, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partners 625 TP/220/121/10
24/09/2010 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw – kierunek Doradztwo i pośrednictwo finansowe, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partner 633 TP/220/120/10
21/09/2010 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno – Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 666 TP/220/141/10
17/09/2010 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna w ramach projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości 707 TP/220/135/10
09/09/2010 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia – kierunek Pedagogika, specjalność: „Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne”, realizowanej wg projektu: Nauczyciel XXI wieku. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Działanie 3 730 TP/220/114/10
08/09/2010 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Master Of Business Administration (MBA), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński ... 674 TP/220/108/10
06/09/2010 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński – Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-powtórka 651 TP/220/115/10