Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
30/06/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji. 380 DP/371/84/20
18/06/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji 326 DP/371/80/20
16/06/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 551 DP/371/73/20
02/06/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” 403 DP/371/71/20
01/06/2020 - 08:30 PRZYGOTOWANIE WYDAWNICZE I DRUK OPRACOWANIA NAUKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY WŁODARCZYK I WOJCIECHA JARECKIEGO – MONOGRAFII – DOTYCZĄCEGO PROBLEMATYKI KOMPETENCJI OBYWATELI UKRAINY NA POLSKIM RYNKU PRACY 397 DP/371/69/20
20/05/2020 - 08:00 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego 442 DP/371/68/20
19/05/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” - powtórka 377 DP/371/66/20
18/05/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 389 DP/371/64/20
18/05/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka 284 DP/371/67/20
15/05/2020 - 08:30 Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy - powtórka. 316 DP/371/63/20