Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/10/2019 - 07:30 Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Zostań młodym odkrywcą świata" 215 DP/371/130/19
24/10/2019 - 08:30 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Studia dualne - Nauczyciel i artysta”, 225 DP/371/123/19
24/10/2019 - 08:30 Usługa prowadzenia artystycznych zajęć dydaktycznych w ramach projektu dydaktycznego „Kultura - Edukacja - Kompetencje”, 175 DP/371/124/19
18/10/2019 - 09:30 Badanie ankietowe PAPI/CAPI pacjentów i lekarzy woj. zachodniopomorskiego pod kątem wpływu e-informacji na zachowania i relacje stron 220 DP/371/122/19
17/10/2019 - 09:30 Badanie ankietowe dotyczące mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych 325 DP/371/121/19
17/10/2019 - 09:00 Przeprowadzenie badań ankietowych: 1) metodą CATI – na grupie 300 podmiotów z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo- księgową i doradztwa podatkowego oraz sprzątania obiektów; 2) metodą PAPI – na grupie 200 pasażerów 272 DP/371/120/19
14/10/2019 - 07:30 Usługi prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów, koców, kołder i poduszek na potrzeby Osiedla Domów Studenckich i Hotelu Asystenckiego US 236 DP/371/114/19
01/10/2019 - 09:30 adanie ankietowe dotyczące mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych wymienionych w przedmiocie zamówienia: Drawieński Park Narodowy, Iński Park Krajobrazowy, S 259 DP/371/111/19
27/09/2019 - 09:30 Badanie ankietowe PAPI/CAPI pacjentów i lekarzy woj. zachodniopomorskiego pod kątem wpływu e-informacji na zachowania i relacje stron 281 DP/371/110/19
27/09/2019 - 08:30 Usługi dezynsekcji w budynkach Osiedla Domów Studenckich i Asystenckiego Domu Mieszkalnego Uniwerystetu Szczecińskiego 359 DP/371/107/19