Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
16/06/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 518 DP/371/73/20
02/06/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” 367 DP/371/71/20
01/06/2020 - 08:30 PRZYGOTOWANIE WYDAWNICZE I DRUK OPRACOWANIA NAUKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY WŁODARCZYK I WOJCIECHA JARECKIEGO – MONOGRAFII – DOTYCZĄCEGO PROBLEMATYKI KOMPETENCJI OBYWATELI UKRAINY NA POLSKIM RYNKU PRACY 361 DP/371/69/20
20/05/2020 - 08:00 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego 401 DP/371/68/20
19/05/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” - powtórka 329 DP/371/66/20
18/05/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 358 DP/371/64/20
18/05/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka 253 DP/371/67/20
15/05/2020 - 08:30 Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy - powtórka. 279 DP/371/63/20
08/05/2020 - 11:30 Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 515 DP/371/56/20
07/05/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” - powtórka 294 DP/371/61/20