Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
05/12/2019 - 08:30 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA PRZEPROWADZENIA WYWIADÓW Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI WYWIADU TELEFONICZNEGO (CATI) WŚRÓD CO NAJMNIEJ 400 RESPONDENTÓW - NA PRÓBIE LOSOWEJ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 489 DP/371/150/19
04/12/2019 - 09:30 sukcesywnie świadczenie usług tłumaczeń tekstów naukowych z języka polskiego na język angielski korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, korekt językowych oraz opracowania technicznego, w tym składu numerów czasopism 500 DP/371/144/19
04/12/2019 - 08:30 Część 1: Wywiady indywidualne on-line: „System wartości człowieka a minimalizm w konsumpcji. Część 2: Przeprowadzenie badań ankietowych metodą PAPI na podstawie opracowanego scenariusza wywiadu 404 DP/371/154/19
03/12/2019 - 09:00 przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza metodą PAPI na grupie 100 pasażerów korzystających z usługi transport na żądanie” w Krakowie (Tele-Bus) 359 DP/371/153/19
29/11/2019 - 08:30 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych „metodyka nauczania zintegrowanego (dydaktyka szczegółowa) - metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej” w ramach projektu „Studia dualne - Nauczyciel i artysta” 276 DP/371/152/19
28/11/2019 - 09:30 Wydanie dwutomowej monografii: „Tom 1: Mikroekonometria: teoria i praktyka”, „Tom 2: Mikroekonometria w praktyce gospodarki nieruchomościami” 243 DP/371/143/19
28/11/2019 - 08:30 Przeprowadzanie badania ankietowego wśród firm sektora ICT, przeprowadzenie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania na panelu internetowym CAWI oraz przeprowadzanie wywiadu pogłębionego z 3 wybranymi firmami farmaceutycznymi 407 DP/371/145/19
26/11/2019 - 09:30 świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie do dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2021r. 417 DP/371/141/19
20/11/2019 - 11:30 świadczenie usług cateringowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 czerwca 2021 roku 318 DP/371/134/19
20/11/2019 - 07:30 Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu „Symulacja mediacji i negocjacji” w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika 238 DP/371/140/19