Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
16/08/2010 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego US w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 663 TP/220/99/10
26/07/2010 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością, realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidat 685 TP/220/88/10
26/07/2010 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi ipotencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szcze 678 TP/220/87/10
26/07/2010 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością, realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDAT 673 TP/220/86/10
26/07/2010 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością, realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDAT 669 TP/220/85/10
26/07/2010 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partner 703 TP/220/84/10
26/07/2010 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciń 601 TP/220/83/10
26/07/2010 - 08:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Fundusze strukturalne dla MSP,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie 591 TP/220/82/10
26/07/2010 - 07:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczecińs 679 TP/220/81/10
16/07/2010 - 11:30 wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 6 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego”. Zadanie powyższe jest częścią projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego” 735 TP/220/79/10