Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
17/05/2010 - 13:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 655 TP/220/47/10
17/05/2010 - 13:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „As kompetencji” nr projektuWND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 597 TP/220/45/10
17/05/2010 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „As kompetencji” nr projektuWND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 651 TP/220/44/10
17/05/2010 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych wprojekcie „As kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 673 TP/220/43/10
17/05/2010 - 10:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 728 TP/220/42/10
17/05/2010 - 10:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 625 TP/220/41/10
17/05/2010 - 09:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 726 TP/220/40/10
06/05/2010 - 11:00 organizację konferencji naukowej – zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie. 772 TP/220/34/10
05/05/2010 - 11:30 Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie 877 TP/220/22/10
05/05/2010 - 09:30 Wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorski 761 TP/220/32/10