Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
23/08/2010 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 684 TP/220/106/10
23/08/2010 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych (ocena projektów) dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 692 TP/220/105/10
20/08/2010 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby projektu Uniwersytet Szczeciński - Lider przyszłości, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 774 TP/220/102/10
18/08/2010 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 679 TP/220/96/10
18/08/2010 - 11:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 680 TP/220/95/10
18/08/2010 - 11:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „AS KOMPETENCJI” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4) 692 TP/220/94/10
18/08/2010 - 10:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 657 TP/220/93/10
18/08/2010 - 10:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 680 TP/220/92/10
18/08/2010 - 09:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką i Przedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4) 759 TP/220/91/10
16/08/2010 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Wydziału Matematyczno - Fizycznego US w projekcie Kierunki matematyczne mogą być atrakcyjne - zamawianie kształcenia na US, nr projektu POKL.04.01.02-00-161/09 763 TP/220/99/10