Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
26/07/2010 - 11:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością, realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z Combidat 782 TP/220/88/10
26/07/2010 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi ipotencjałem kadrowym, realizowanych przez Uniwersytet Szcze 766 TP/220/87/10
26/07/2010 - 10:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością, realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDAT 790 TP/220/86/10
26/07/2010 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie jakością, realizowanych przezUniwersytet Szczeciński w partnerstwie z COMBIDAT 779 TP/220/85/10
26/07/2010 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał –studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Zarządzanie kapitałem intelektualnym,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partner 796 TP/220/84/10
26/07/2010 - 08:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Analiza finansowa w zarządzaniuprzedsiębiorstwem, realizowanych przez Uniwersytet Szczeciń 689 TP/220/83/10
26/07/2010 - 08:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał– studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Fundusze strukturalne dla MSP,realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w partnerstwie 685 TP/220/82/10
26/07/2010 - 07:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych przez Uniwersytet Szczecińs 816 TP/220/81/10
16/07/2010 - 11:30 wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 6 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego”. Zadanie powyższe jest częścią projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego” 841 TP/220/79/10
21/06/2010 - 11:30 Wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 6 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu budżetu zadaniowego i planowania finansowego”. Zadanie powyższe jest częścią projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorskiego 759 TP/220/60/10