Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
15/06/2010 - 11:30 Stworzenie i przekazanie gotowej strony internetowej wraz z skorelowaną z nią bazą danych dla Akademickiego Biura Karier oraz 2 szkolenia z użytkowania przedmiotów zamówienia. Zmówienie obejmuje dodatkowo stworzenie grafiki, wizualizacji oraz ... 1,085 TP/220/46/10
07/06/2010 - 10:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych, Wiedza i umiejętności to największy kapitał, studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, kierunek Master Of Business Administration (MBA), 755 TP/220/58/10
18/05/2010 - 09:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych „Wiedza i umiejętności to największy kapitał – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw” – kierunek Master Of Business Administration (MBA), realizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w pa 872 TP/220/50/10
18/05/2010 - 09:00 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach podyplomowych Wiedza i umiejętności to największy kapitał - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, realizowanych przez US w partnerstwie z COMBIDATA Poland Sp. z o.o. w ramach POKL, 890 TP/220/51/10
17/05/2010 - 14:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych wprojekcie „As kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 760 TP/220/48/10
17/05/2010 - 13:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowychw projekcie „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 763 TP/220/47/10
17/05/2010 - 13:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Naukowych Kół Projektowych w projekcie „As kompetencji” nr projektuWND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 715 TP/220/45/10
17/05/2010 - 12:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „As kompetencji” nr projektuWND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 768 TP/220/44/10
17/05/2010 - 12:00 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych i Naukowych Kół Projektowych wprojekcie „As kompetencji” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-109/09 (POKL 3.3.4). 785 TP/220/43/10
17/05/2010 - 10:30 Świadczenie usług edukacyjnych dla Uczniowskich Grup Projektowych w projekcie „Z Fizyką, Matematyką iPrzedsiębiorczością zdobywamy Świat!!!” nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-118/09 (POKL 3.3.4). 846 TP/220/42/10