Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
06/05/2010 - 11:00 organizację konferencji naukowej – zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie. 857 TP/220/34/10
05/05/2010 - 11:30 Usługi cateringowe świadczone na rzecz Centrum Edukacji Środowiskowej - Zespół Pałacowo Parkowy w Małkocinie 965 TP/220/22/10
05/05/2010 - 09:30 Wykonywanie zadań specjalistów w ramach Zadania 5 - Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu. Zadanie powyższe jest częścią projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze województwa Zachodniopomorski 848 TP/220/32/10
16/04/2010 - 11:30 Wykonywanie zadań specjalistów i analityków statystycznych w ramach Zadania 5 – „Wdrożenie usprawnień z zakresu mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu”. Zadanie powyższe jest częścią projektu „Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST 1,010 TP/220/21/10
31/03/2010 - 13:30 Usługa w zakresie dezynsekcji. Środkami najnowszej generacji - żelem, w wymienionych budynkach: DS. 1 - Bohaterów Warszawy 75; DS.2 - Bohaterów Warszawy 74; DS.3 - Kordeckiego 15; DS.4 - Podgórna 26; DS.5 - Malczewskiego 10; Hotel Asystencki - S 1,157 TP/220/15/10
26/03/2010 - 12:30 Organizacja konferencji naukowej - zakwaterowanie, wyżywienie uczestników konferencji oraz wynajem sal konferencyjnych w jednym miejscu i czasie. 1,311 TP/220/16/10
17/03/2010 - 11:30 Wykonanie usługi dydaktycznej na studiach pierwszego stopnia - kierunek Praca socjalna, realizowanych na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Zamówienie składa się z 11 zadań. 835 TP/220/14/09
Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy istniejących budynków A i B Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Cukrowej 8 952 TP/220/11/10