Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
03/01/2019 - 09:30 Zajęcia warsztatowe z języka angielskiego kształcące kompetencje językowe dla studentów WKFiPZ US w Szczecinie w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych kompetencji studentów WKFiPZ US odpowiedzią na potrzeby rynku pracy” 191 DP/371/71/18
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie menagera sportu dla 26 studentów wychowania fizycznego WKFiPZ US w Szczecinie w terminie 12-13 stycznia 2019 rok, w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowych k 150 DP/371/72/18
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenie zajęć warsztatowych: Szkolenie WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ z przedsiębiorczości w zakresie coacha dietetycznego dla 24 studentów kierunku zdrowie publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego 121 DP/371/73/18
03/01/2019 - 09:30 Przeprowadzenia zajęć warsztatowych: Szkolenie certyfikowane Protokół dyplomatyczny dla 17 studentów kierunku turystyka i rekreacja Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 110 DP/371/74/2018
14/12/2018 - 11:30 Obsługę i konserwację w zakresie central wentylacji i klimatyzacji, kotłowni i węzłów cieplnych oraz instalacji telefonicznych 303 DP/371/67/18
27/11/2018 - 11:30 Obsługa i konserwacja w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń dźwigów, urządzeń i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefon 502 DP/371/63/18
08/11/2018 - 11:30 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne US w Szczecinie, wraz z egzaminami nadającymi uprawnienia i wydaniem zaświadczeń 238 DP/371/61/18
06/11/2018 - 11:30 Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnymw ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego” 319 DP/371/60/18
22/10/2018 - 11:30 postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: Wydanie dwóch cyklów publikacji zatytułowanej Nauczyciel i Artyst 191 DP/371/53/18
19/10/2018 - 11:30 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne US w Szczecinie, wraz z egzaminami nadającymi uprawnienia i wydaniem zaświadczeń 309 DP/371/59/18