Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
05/05/2020 - 08:30 Przygotowanie wydawnicze i druk opracowania naukowego – monografii – dotyczącego problematyki kompetencji obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy. 274 DP/371/59/20
27/04/2020 - 08:30 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przyg 360 DP/371/54/20
21/04/2020 - 09:30 Świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2020r. do 31.05.2021r. 473 DP/371/48/20
20/04/2020 - 09:30 Świadczenie usług tłumaczeń ustnych (tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne) oraz pisemnych w ramach projektu ,,Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym” INT 400 DP/371/52/20
17/04/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ PT.: „INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” 306 DP/371/53/20
16/04/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” 290 DP/371/41/20
15/04/2020 - 10:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 366 DP/371/57/20
14/04/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 308 DP/371/55/20
03/04/2020 - 10:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 182 DP/371/51/20
27/03/2020 - 10:30 stworzenie aplikacji mobilnej (wraz z serwisem administratora - aplikacji [CMS] w Wordpress) 639 DP/371/40/20