Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
19/11/2019 - 11:30 Usługi transportu autokarowego z terenu województwa wielkopolskiego – przewóz uczniów szkół podstawowych i średnich wraz z opiekunami w ramach projektu Młody e-lider, nr POWR 03.01.00-00-T080/18-00 269 DP/371/137/19
19/11/2019 - 10:30 usługa noclegowa wraz ze śniadaniem na terenie miasta Szczecin dla uczestników projektu „ Młody e-lider” 298 DP/371/136/19
14/11/2019 - 09:30 świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego (druku i dostawa ulotek, zaproszeń, plakatów, teczek, wizytówek, listowników, notesów, czasopism promocyjnych oraz innych materiałów drukowanych) 273 DP/371/133/19
29/10/2019 - 11:30 Przeprowadzanie badania ankietowego wśród firm sektora ICT, przeprowadzenie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania na panelu internetowym CAWI oraz przeprowadzanie wywiadu pogłębionego z firmą farmaceutyczną 313 DP/371/126/19
28/10/2019 - 07:30 Usługa cateringowa dla uczestników projektu „Zostań młodym odkrywcą świata" 262 DP/371/130/19
24/10/2019 - 08:30 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Studia dualne - Nauczyciel i artysta”, 273 DP/371/123/19
24/10/2019 - 08:30 Usługa prowadzenia artystycznych zajęć dydaktycznych w ramach projektu dydaktycznego „Kultura - Edukacja - Kompetencje”, 216 DP/371/124/19
18/10/2019 - 09:30 Badanie ankietowe PAPI/CAPI pacjentów i lekarzy woj. zachodniopomorskiego pod kątem wpływu e-informacji na zachowania i relacje stron 260 DP/371/122/19
17/10/2019 - 09:30 Badanie ankietowe dotyczące mieszkańców wskazanych przez zamawiającego gmin przyległych do obszarów chronionych lub znajdujących się na terenie obszarów chronionych 406 DP/371/121/19
17/10/2019 - 09:00 Przeprowadzenie badań ankietowych: 1) metodą CATI – na grupie 300 podmiotów z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo- księgową i doradztwa podatkowego oraz sprzątania obiektów; 2) metodą PAPI – na grupie 200 pasażerów 330 DP/371/120/19