Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
12/06/2019 - 09:30 Kurs języka angielskiego akademickiego w formie warsztatów w pisaniu i tłumaczeniu tekstów naukowych finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego umowa nr 001/RID/2018/19 279 DP/371/56/19
10/06/2019 - 10:30 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA - POWTÓRKA 266 DP/371/58/19
31/05/2019 - 10:30 SZKLENIE „WPROWADZENIE DO R” 328 DP/371/52/19
28/05/2019 - 10:30 ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA O TEMATYCE: GOSPODARKA MAGAZYNOWA Z ELEMENTAMI PROJEKTOWANIA 277 DP/371/50/19
24/05/2019 - 09:30 organizacja konferencji w Międzyzdrojach w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109 313 DP/371/51/19
22/05/2019 - 11:30 postępowanie przetargowe prowadzone w trybie zapytania o cenę pn. wydanie publikacji – pracy habilitacyjnej dr Jana Pilżysa pod tytułem Obrona cywilna w Polsce współczesność i perspektywy 206 DP/371/46/19
16/05/2019 - 10:30 przeprowadzenie szkolenia na temat: Badania ankietowe. Przygotowanie danych, sprawdzanie poprawności, raporty tabelaryczne i wykresy w oparciu o rozwiązanie PS IMAGO PRO Academic (zawierające komponent - oprogramowanie IBM SPSS Statistics) dla pracowników 296 DP/371/45/19
16/05/2019 - 08:30 USŁUGA ŚWIADCZENIA POCZĘSTUNKU DLA UCZESTNIKÓW IV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI BIUR KARIER 23-24 MAJA 2019 R. W SZCZECINIE. 291 DP/371/48/19
07/05/2019 - 11:30 Usługa hotelowa dla uczestników workshopu realizowanego w ramach zadania Międzynarodowe Studia Doktoranckie Nauk Ścisłych WMF w dyscyplinie matematyka z udziałem doktorantów i pracowników naukowych WMF oraz instytucji partnerskich w dniach 31 maja – 4 cze 300 DP/371/40/19
30/04/2019 - 09:30 usługa noclegowa w Kołobrzegu dla 24 studentów (dwie grupy) kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 230 DP/371/42/19