Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
26/03/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 444 DP/371/44/20
26/03/2020 - 09:30 Usługa prania pościeli dla Zespołu Dworsko-Parkowego w Kulicach oraz Zespołu Pałacowo Parkowego w Małkocinie 2,671 DP/371/28/20
25/03/2020 - 11:30 Wykonanie prototypu platformy do rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach sakralnych online 363 DP/371/42/20
23/03/2020 - 11:30 wydanie publikacji na temat Contemporary economics challenges w ramach projektu „Rozwój gospodarczy poprzez aktywną współpracę między szkołami wyższymi a przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim regionie przygranicznym Nr projektu INT 109” 398 DP/371/38/20
05/03/2020 - 11:30 wykonanie prac naukowo – badawczych w zakresie opracowania, rozwoju i zastosowania metodyk hodowli okrzemek w celu uzyskania nowych biosyntetycznych materiałów krzemionkowych (biokrzemionki) 450 DP/371/13/20
05/03/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 606 DP/371/18/20
04/03/2020 - 11:30 Wydanie monografii dr Anety Sokół, dr Kamili Słupińskiej, dr Magdaleny Kogut-Jaworskiej, dr Karoliny Dreli: " Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych". 330 DP/371/24/20
28/02/2020 - 07:30 Wydanie monografii habilitacyjnej dra Zbigniewa Głąbińskiego: „Uwarunkowania aktywności turystycznej polskich seniorów w świetle badań słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku.” 322 DP/371/22/20
24/02/2020 - 11:30 Usługa prania pościeli, ręczników, obrusów, koców, kołder, firan i zasłon OWS Pobierowo i OW Pogorzelica. 405 DP/371/09/20
21/02/2020 - 11:30 przygotowanie i realizacja trzech edycji szkoleń, zawierających po trzy moduły tematyczne w każdej edycji w ramach projektu Centrum kompetencji cyfrowych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER (POWR.03.01.00-IP.08-003MU/18) 337 DP/371/20/20