Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
24/04/2019 - 10:30 usługa noclegowa ze śniadaniem w Lubinie dla 26 studentów kierunku Wychowanie Fizyczne Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie 254 DP/371/38/19
24/04/2019 - 09:30 Kompleksową organizacja obozu naukowego dla studentów pierwszej edycji Interdyscyplinarnych Studiów Zaawansowanych wraz ze świadczeniem usługi hotelowej, wyżywienia, najmu sali szkoleniowej wraz z infrastrukturą oraz usługą transportową 275 DP/371/37/19
23/04/2019 - 11:30 przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie warsztatów z przedmiotu Prawo pracy dla czterech grup warsztatowych w ramach projektu Akademia Młodego Prawnika POWR.03.01.01.00-00-T082/18, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 264 DP/371/39/19
18/04/2019 - 11:30 świadczenie usług poligraficznych dla Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie druku i dostawy książek oraz czasopism specjalistycznych w okresie od 01.06.2019 roku do 31.05.2020 roku 417 DP/371/23/19
12/04/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu nauk fizycznych, a w szczególności poświęconych metodom wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych 259
12/04/2019 - 09:30 wybór wykonawcy przedłużenia kontraktów serwisowych na posiadaną infrastrukturę serwerowo-sieciową i oprogramowanie do wirtualizacji oraz kopii bezpieczeństwa 591 DP/371/30/19
10/04/2019 - 11:30 Świadczenie usług hotelowych , gastronomicznych oraz konferencyjnych w związku z organizacją konferencji w Łukęcinie w dniach 25-27 września 2019 r. 243 DP/371/29/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu rozumowania i podejmowania decyzji, inteligencji w kontekście nowych technologii informacyjnych 242 DP/371/26/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu pragmatyki i teorii argumentacji 202 DP/371/27/19
28/03/2019 - 09:30 przygotowanie konspektu oraz na tej podstawie przeprowadzenie zajęć z zakresu bankowości, rynków i instytucji finansowych, badań w dyscyplinach nauk ekonomicznych i finansowych 212 DP/371/28/19