Zapytania ofertowe

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny
20 Lip 2018 - 15:00 Wyczyszczenie wykładziny dywanowej w Sali Kongresowej US 247
18 Lip 2018 - 15:00 Wymiana 4 szt. drzwi w sali audytoryjna - kongresowej Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie na drzwi ppoż . z zamkami antypanicznymi. 232
18 Lip 2018 - 15:00 Naprawa dachu w Kulicach {część dachu płaskiego pokrytego papą w wymiarze 120m2 ) . 206
18 Lip 2018 - 15:00 Wymiana 16 kompletów zaworów podpionowych wraz z wykonaniem podejść pionów i sprawdzenie szczelności w budynku Domu Studenta nr 4 Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Podgórnej 26 w Szczecinie. 192
16 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z remontem zadaszenia nad wejściem do budynku-Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 74. 182
16 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie „Remont pomieszczeń w piwnicy Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie". 250
16 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z montażem nowej stolarki drzwiowej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 16a w Szczecinie . 159
16 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z usunięciem usterki powstałej w przestrzeni między stropem ostatniej kondygnacji ( poddasze użytkowe) a dachem , wykonanie przeglądu i napraw połaci całego dachu krytego dachówką wraz o obróbkami blacharskimi i odwodnieniem 159
13 Lip 2018 - 15:00 Dostawa 1 sztuki niszczarki biurowej do niszczenia dokumentów 189
13 Lip 2018 - 15:00 Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacj i odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 295
13 Lip 2018 - 15:00 Dostawa chromatograficznej kolumny kapilarnej 166
11 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z remontem zadaszenia 182
11 Lip 2018 - 12:00 Dostawa sprzętu informatycznego: Dysk HDD Seagate BarraCuda lTB SATA3 - 3 sztuki. 203
10 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie prac koncepcyjno-projektowych przystosowujących zgodnie z obowiązującymi przepisami przybudówkę Wydziału Matematyczno - Fizycznego przy ul. Wielkopolskiej 1S w Szczecinie do celów biurowych. 221
6 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej drogi ewakuacyjne w budynku do wymagań techniczno-budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego . 233
3 Lip 2018 - 15:00 Przeprowadzka - usługi transportowe na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego 236
3 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem ekspertyzy technicznej i niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na przystosowanie obiektu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 250
3 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku zabytkowego - stodoły, posadowionego na terenie Zespołu Dworsko- Parkowego Uniwersytetu Szczecińskiego w miejscowości Kulice gm. Nowogard. 276
3 Lip 2018 - 15:00 Wykonanie projektu wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na wymianę 20 domków letniskowych na terenie dzierżawionym od nadleśnictwa Gryfice, działki nr 51/24 oraz 267 w miejscowości Pogorzelica przy ul. Wojska Polskiego 23. 276
3 Lip 2018 - 12:00 Sprzedaż odczynników do analiz cytometrycznych 183
2 Lip 2018 - 12:00 Dostawa sprzętu informatycznego: Laptop 222
29 Cze 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z usunięciem usterki powstałej w przestrzeni między stropem ostatniej kondygnacji ( poddasze użytkowe) a dachem , wykonanie przeglądu i napraw połaci całego dachu krytego dachówką wraz o obróbkami blacharskimi i odwodnieniem 170
29 Cze 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z montażem nowej stolarki drzwiowej w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Mickiewicza nr 16a w Szczecinie. 194
29 Cze 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z remontem zadaszenia nad wejściem do budynku-Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 74. 195
29 Cze 2018 - 15:00 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA BARKU W BUDYNKU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE 271
29 Cze 2018 - 12:00 Przedmiotem zamówienia jest dostawa toreb materiałowych, 300 sztuk 222
29 Cze 2018 - 12:00 Przedmiotem zamówienia jest dostawa miętówek w dozowniku, 100 sztuk. 208
29 Cze 2018 - 12:00 Przedmiotem zamówienia jest dostawa notesów AS z długopisem, 300 sztuk. 206
29 Cze 2018 - 12:00 Dostawa 30 sztuk tapczanów do Domów Studenckich Uniwersytetu Szczecińskiego. 182
29 Cze 2018 - 12:00 Przedmiotem zamówienia jest dostawa trójkątnych zakreślaczy, 300 sztuk. 207
26 Cze 2018 - 13:00 Zapewnienie noclegów dla 11 studentów Wydziału Matematyczno-Fizycznego US w Piasecznie w ramach projektu "Na staż bez mrugnięcia okiem" 178
24 Cze 2018 - 12:00 Przedmiotem zamówienia jest dostawa rysików dotykowych, 300 sztuk. 210
22 Cze 2018 - 15:00 Wynajem 20 sztuk kontenerów magazynowych 192
22 Cze 2018 - 15:00 Dostawa 850 sztuk kartonów do pakowania 189
21 Cze 2018 - 12:00 Zapewnienie noclegów (usługa noclegowa) dla 11 uczestników projektu (studenci Uniwersytetu Szczecińskiego -Wydział Matematyczno-Fizyczny) - Piaseczno 185
20 Cze 2018 - 12:00 Dostawa sprzętu informatycznego - dysków do monitoringu. 190
18 Cze 2018 - 15:00 Wykonanie robót związanych z remontem zadaszenia - okapu nad drzwiami w budynku nr 7 tj. hala sportowa oraz likwidację odparzonych, luźnych dachówek na elementach wystających poza obrys dachu budynku Uniwersytetu Szczecińskiego. 174
18 Cze 2018 - 15:00 Dostawa 10 binokularów w ramach projektu „Edukacja geośrodowiskowa na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego w 2018" współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 148
15 Cze 2018 - 15:00 Dostawa sprzętu informatycznego - stacji dokującej 3 monitorów. 281
15 Cze 2018 - 15:00 Sprzęt informatyczny - zestaw komputerowy 198
15 Cze 2018 - 12:00 Dostawa oprogramowania - pakiet do obliczeń Eviews. 192
15 Cze 2018 - 12:00 Dostawa sprzętu informatycznego - drukarka laserowa HP LaserJet PRO MlSw 165
7 Cze 2018 - 15:00 Dostawa materiałów archiwizacyjnych 174
29 Maj 2018 - 15:00 Dostawa rolet zaciemniających wraz z ich montażem 215
29 Maj 2018 - 12:00 Dostawa sprzętu informatycznego - projektory 218
29 Maj 2018 - 12:00 Gadżety promocyjne ekonomia 245
29 Maj 2018 - 12:00 Doradztwo oraz korekta przygotowanej przez Zamawiającego dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 169
29 Maj 2018 - 12:00 realizacja zadań z zakresu nadania uprawnień specjalistycznych w ramach studiów praktycznych 11 Bezpieczeństwo wodne" 294
28 Maj 2018 - 15:00 Usługa transportowa dla członków i sympatyków Uniwersytetów Trzeciego Wieku w dniu 06 czerwca 2018 r. 193
28 Maj 2018 - 12:00 Dostawa sprzętu informatycznego - dyski twarde 215