Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
26/04/2018 - 11:30 Dostawa druków na studia dla Uniwersytetu Szczecińskiego 49 DP/371/20/18
11/04/2018 - 11:30 wybór wykonawcy przedłużenia licencji wsparcia dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewalle sprzętowe pracujące w klastrze) wraz z modernizacją oraz dostawą urządzeń, dostawą licencji i ich kompletną instalacją 123 DP/371/17/18
14/03/2018 - 11:30 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego 214 DP/371/14/18
07/03/2018 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – I tura 411 DP/371/16/18
15/02/2018 - 11:30 sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Uniwersytetu Szczecińskiego 224 DP/371/09/18
14/02/2018 - 11:30 Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 233 DP/371/08/18
21/12/2017 - 11:30 zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego ramach projektu Aktywnie Buduj Karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15 219 DP/371/107/17
01/12/2017 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskieg 393 DP/371/102/17
24/11/2017 - 11:30 zakup i montaż regałów stacjonarnych do Wypożyczalni na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 307 DP/371/89/17
23/11/2017 - 09:30 dostawę czasopism zagranicznych i krajowych w roku 2018 dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego oraz innych jednostek organizacyjnych Uczelni 414 DP/317/88/17