Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
12/10/2020 - 11:30 dostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt sieciowy, zasilacze awaryjne, UPS 53 DP/371/117/20
22/09/2020 - 11:30 Uniwersytet Szczeciński: dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 20 DP/371/123/20
14/09/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 114 DP/371/114/20
10/09/2020 - 10:30 dostawę sprzętu do laboratorium mobilnego w ramach projektu RID 181 DP/371/106/20
09/09/2020 - 08:30 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO: KOMPUTERY STACJONARNE, MONITORY, SPRZĘT SIECIOWY, ZASILACZE AWARYJNE UPS 215 DP/371/101/20
27/08/2020 - 11:30 Dostawa materiałów promocyjnych i biurowych na potrzeby projektu Doskonała nauka – Implikacje zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej i e-gospodarce, nr umowy DNK/SP/464735/2020 118 DP/371/108/20
27/08/2020 - 08:30 Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 221 DP/371/102/20
18/08/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00 201 DP/371/103/20
11/08/2020 - 10:30 dostawa drobnego sprzętu badawczo -laboratoryjnego na potrzeby projektu BIOG-NET nr projektu POIR.04.04.00-00-1792/18-00 193 DP/371/104/20
06/08/2020 - 10:30 dostawa sprzętu do rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG), rejestracji aktywności elektrodermalnej (EDA/GSR) i rejestracji potencjałów elektrycznych generowanych przez komórki mięśniowe (EMG) 192 DP/371/99/20