Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
21/05/2019 - 11:30 Zakup energii elektrycznej dla obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego 40 DP/371/31/19
25/04/2019 - 11:30 Zakup kontynuacji usług wsparcia i gwarancji producenta oraz licencji funkcji bezpieczeństwa dla urządzeń zabezpieczających usługi i sieć komputerową (firewall sprzętowe pracujące w klastrach) wraz z dostawą licencji i ich kompletną instalacją na pracując 41 DP/371/36/19
15/04/2019 - 11:30 Zakup i transport materiału zarybieniowego - narybku letniego sandacza i narybku letniego szczupaka w ramach projektu „Zastosowanie biomanipulacyjnej metody rekultywacji jeziora Wielgie w Dobiegniewie, w celu zwiększenia jego potencjału przyrodniczego, 58 DP/371/33/19
05/04/2019 - 11:30 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych i papieru biurowego do Uniwersytetu Szczecińskiego 163 DP/371/25/19
03/04/2019 - 11:30 Zakup i transport materiału zarybieniowego - narybku letniego sandacza i narybku letniego szczupaka 123 DP/371/24/19
11/03/2019 - 11:30 Dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych US – I tura 384 DP/371/20/19
01/03/2019 - 11:30 Sukcesywne dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 193 DP/371/18/19
18/01/2019 - 11:30 Dostawa odczynników - materiałów zużywalnych w ramach projektu „Mikrobiologia w praktyce III” 400 DP/371/75/18
27/12/2018 - 11:30 zakup narzędzia do badania charakteru OPTIMAX lub równoważnego w ramach projektu Aktywnie buduj karierę – POWR.03.01.00-00-B118/15 150 DP/371/69/18
20/12/2018 - 11:30 Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego – VII tura 231 DP/371/68/18