Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
17/02/2021 - 11:30 Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego 69 K.ZP.381.01.2021.WB
05/02/2021 - 11:30 Konstrukcję specjalnego systemu opóźniająco-przyspieszającego cząstek naładowanych przyspieszonych w akceleratora z ultra wysoką próżnią i źródłem jonów typu ECR 167 DP/371/175/20
02/02/2021 - 11:30 Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 157 DP/371/194/20
21/01/2021 - 11:30 Dostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety graficzne, wizualizery 278 DP/371/189/20
11/01/2021 - 11:30 Dostawa ściany wizyjnej złożonej z monitorów z matrycą typu videowall na statywie wolnostojącym mobilnym (na kołach) 235 DP/371/186/20
18/12/2020 - 11:30 dostęp online (po wskazanym adresie IP) do bazy danych Orbis 58 DP/371/192/20
17/12/2020 - 08:30 Sukcesywne dostawy zużywalnych materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00. 138 DP/371/146/20
16/12/2020 - 11:30 Dostawa materiałów i odczynników do eksperymentów z zakresu biologii mikroskopowej i anatomii roślin do badań prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB 183 DP/371/185/20
15/12/2020 - 11:30 Dostawa rocznych licencji subskrypcyjnych Microsoft 365 dla 1570 pracowników i nieograniczonej liczby studentów Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach umowy Campus & School, rejestracji: Enrollment for Education Solutions wraz z dostępem do oprogramowania 181 DP/371/184/20
10/12/2020 - 11:30 zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej niezbędnych dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum” w trzech istniejących centrach danych 259 DP/371/142/20