Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
12/08/2021 - 08:30 Dostawa wraz z montażem oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu do tłumaczenia symultanicznego 1 A-ZP.381.62.2021.IŁP
28/07/2021 - 08:30 Sukcesywne dostawy papieru toaletowego, ręczników papierowych, worków na śmieci, dozowników dla Uniwersytetu Szczecińskiego 63 A-ZP.381.52.2021.IŁP
14/07/2021 - 08:30 Zakup rekordów baz danych b2b i b2c na potrzeby realizacji badań CATI, w formie licencji na 3 lata. Zapotrzebowanie obejmuje 25 000 rekordów w ramach bazy b2b oraz 15 000 rekordów w ramach bazy b2c rocznie 107 A-ZP.381.44.2021.AS
31/05/2021 - 11:30 Dostawa : ławka szkolna trzyosobowa – 17 szt., krzesło szkolne tapicerowane – 52 szt. 276 A-ZP.381.32.2021.KZ
09/03/2021 - 11:30 Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby UCI, DP, DZP, wyposażenia Sali Senatu US i Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego 729 K-ZP.381.06.2021.AKW
17/02/2021 - 11:30 Sukcesywne dostawy środków czystościowych i asortymentu do sprzątania dla Uniwersytetu Szczecińskiego 701 K.ZP.381.01.2021.WB
05/02/2021 - 11:30 Konstrukcję specjalnego systemu opóźniająco-przyspieszającego cząstek naładowanych przyspieszonych w akceleratora z ultra wysoką próżnią i źródłem jonów typu ECR 734 DP/371/175/20
02/02/2021 - 11:30 Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 714 DP/371/194/20
21/01/2021 - 11:30 Dostawa sprzętu informatycznego: komputery stacjonarne, przenośne, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety graficzne, wizualizery 887 DP/371/189/20
11/01/2021 - 11:30 Dostawa ściany wizyjnej złożonej z monitorów z matrycą typu videowall na statywie wolnostojącym mobilnym (na kołach) 808 DP/371/186/20