Dostawy

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
10/12/2020 - 11:30 zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie zintegrowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej niezbędnych dla wydajnej i bezpiecznej pracy platformy „Herbarium Pomeranicum” w trzech istniejących centrach danych 135 DP/371/142/20
04/12/2020 - 11:30 obsługa i konserwacja w zakresie central wentylacji i klimatyzacji 26 DP/371/177/20
03/12/2020 - 13:30 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w zamrażarki niskotemperaturowe 139 DP/371/138/20
03/12/2020 - 12:30 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w stanowiska komputerowe do wprowadzania danych do bazy danych w ramach projektu „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 110 DP/371/137/20
03/12/2020 - 11:30 Wyposażenie stanowisk do digitalizacji zbiorów Herbarium UGDA, Herbarium SLTC oraz Herbarium SZUB w skanery dziełowe A1 w ramach projektu Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 128 DP/371/136/20
30/11/2020 - 11:30 Wyposażenie stanowiska do digitalizacji okrzemek w Szczecińskiej Kolekcji Diatomologicznej na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum 135 DP/371/135/20
30/11/2020 - 11:30 Sukcesywne dostawy tonerów i tuszy dla Uniwersytetu Szczecińskiego 81 DP/371/171/20
30/11/2020 - 11:30 Dostawa materiałów biurowych i materiałów do eksperymentów z zakresu biologii mikroskopowej i anatomii roślin do badań prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnict 70 DP/371/159/20
24/11/2020 - 11:30 Dostawa odczynników, akcesoriów laboratoryjnych oraz materiałów biurowych do badań ekologicznych prowadzonych w ramach Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii jako SPUB dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja c 66 DP/371/160/20
24/11/2020 - 08:30 Zakup sprzętu IT i RTV na potrzeby Działu Promocji Uniwersytetu Szczecińskiego 70 DP/371/144/20