Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
22/09/2020 - 08:30 Usługa druku i dostawa kalendarzy uniwersyteckich na 2021 rok 39 DP/371/119/20
21/09/2020 - 11:30 Przeprowadzenie badania ankietowego na temat: Poparcie Polaków dla zastosowania innowacji w postaci nudges w polityce publicznej (na różnych poziomach jej prowadzenia) 34 DP/371/121/20
21/09/2020 - 08:30 Wydanie monografii dr hab. Ewy Krok, pt.: „Partycypacja obywatelska” 52 DP/371/118/20
15/09/2020 - 08:30 Przeprowadzenie wywiadów z wykorzystaniem techniki wywiadu telefonicznego (CATI) wśród co najmniej 400 respondentów - na próbie losowej mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce 68 DP/371/115/20
14/09/2020 - 08:30 Sukcesywne świadczenie usług tłumaczeń tekstów, w tym o charakterze prawniczym, z języka polskiego na język angielski (w formie tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych) oraz korekt tłumaczenia tekstów w języku angielskim, na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego 103 DP/371/105/20
10/09/2020 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz 117 DP/371/112/20
02/09/2020 - 11:30 Zakup usługi rocznego serwisu i subskrypcji bezpieczeństwa dla posiadanych przez Uniwersytet Szczeciński urządzeń firmy Fortinet 154 DP/371/111/20
14/08/2020 - 08:30 Wydanie monografii dr Magdaleny Ławickiej, pt.: „ Rozwój relacji uczelni publicznych z przedsiębiorstwami – ujęcie modelowe 186 DP/371/107/20
04/08/2020 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Remont zespołu dworsko-pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: „Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu- propagowanie wiedzy, wymiana doświadcz 201 DP/371/98/20
03/08/2020 - 08:30 Część 1 – Konsultacja i merytoryczne dostosowanie dostarczonego narzędzia badawczego (16 pytań w tym 5 pytań metryczkowych), przeprowadzenie pilotażowego badania CAWI /CATI wśród firm rodzinnych w województwie lubuskim i zachodniopomorskim wraz z opracowa 225 DP/371/91/20