Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
25/02/2021 - 11:30 Sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie 1 K-ZP.381.04.2021.AKW
11/02/2021 - 11:30 Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Szczecińskiego 70 K-ZP.381.02.2021.KO
15/12/2020 - 11:30 Wdrożenie i udzielenie nieodwołalnej, bezterminowej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z platformy e-proDziekan oraz udzielenie asysty technicznej po wdrożeniu 88 DP/371/187/20
10/12/2020 - 11:30 przeprowadzenie ogólnopolskiego badania marketingowego dotyczącego problematyki zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwach 134 DP/371/182/20
10/12/2020 - 08:30 Przeprowadzenie badania ankietowego „Strategie inteligentnych specjalizacji – ocena wdrożenia strategii oraz rozwój i wąskie gardła dyfuzji innowacji w regionach” 141 DP/371/181/20
10/12/2020 - 08:00 Wydanie publikacji na temat: Ekonomiczne wyzwania współczesnego świata red. D. Kopycińska, T. Bernat 145 DP/371/178/19
09/12/2020 - 11:30 usługę asysty technicznej (wsparcie) dot. systemu Egeria Edukacja świadczona na potrzeby Uniwersytetu Szczecińskiego do 31 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania puli zamówień 56 DP/371/180/20
07/12/2020 - 11:30 obsługa i konserwacja w zakresie central wentylacji i klimatyzacji 172 DP/371/177/20
01/12/2020 - 08:30 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych budynku podlegającego ochronie konserwatora zabytków „Remont elewacji budynku wraz z czyszczeniem i impregnacją połaci dachu budynku przy ul. Grunwaldzkiej nr 66 w Pobierowie” - powtó 184 DP/371/173/20
30/11/2020 - 10:30 Obsługa i konserwacja w zakresie przewodów kominowych 183 DP/371/164/20