Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
19/10/2018 - 11:30 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne US w Szczecinie, wraz z egzaminami nadającymi uprawnienia i wydaniem zaświadczeń 33 DP/371/59/18
18/10/2018 - 09:30 Wydanie monografii: „Rachunkowość podmiotów gospodarki komunalnej z perspektywy ekonomii zrównoważonego rozwoju”, autor Beata Sadowska 4 DP/371/57/18
12/10/2018 - 11:30 Grupowe ubezpieczenie NNW, KL i OC studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne – studia prowadzone w systemie dualnym, w ramach projektu „Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego” 115 DP/371/56/18
11/10/2018 - 10:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej 117 DP/371/58/18
10/10/2018 - 11:30 Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wodne US w Szczecinie, wraz z egzaminami nadającymi uprawnienia i wydaniem zaświadczeń 66 DP/371/55/18
17/09/2018 - 10:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej 295 DP/371/49/18
11/09/2018 - 11:30 USŁUGA DRUKU I DOSTAWA KALENDARZY UNIWERSYTECKICH NA 2019 ROK 222 DP/371/47/2018
07/09/2018 - 08:30 Wydanie publikacji: „Ewaluacja edukacyjna. Społeczne światy ewaluatorów” Autor: Justyna Nowotniak 94 DP/371/42/18
31/08/2018 - 11:30 Przeprowadzenie szkoleń dla kadry sądów rejonowych oraz sędziów wizytatorów zatrudnionych w sądach okręgowych z obszaru apelacji katowickiej 258 DP/371/45/18
31/08/2018 - 10:30 Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz najmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla uczestników szkolenia z obszaru apelacji katowickiej 192 DP/371/44/18