Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
10/08/2021 - 08:30 Szkolenie: Wsparcie badań naukowych nad nowymi metodami dydaktycznymi (wykorzystanie metod i narządzi z obszaru nowej edukacji progresywistycznej w pracy dydaktycznej) 23 A-ZP.381.61.2021.IŁP
09/08/2021 - 08:30 Warsztaty: Projektowanie i realizacja badań naukowych 23 A-ZP.381.67.2021.AS
20/07/2021 - 08:30 Wydanie monografii naukowej autorstwa dr hab. Blanki Tundys, prof. US., mgr inż. Konrada Henryka Bachanka oraz mgr Ewy Puzio pt.: „Smart City – teoria i praktyka” - powtórka 92 A-ZP.381.53.2021.AS
15/07/2021 - 08:30 Świadczenie usług restauracyjnych na potrzeby Konferencji Katedr Finansów „Finanse 2020-2021 – Nowe dylematy i wyzwania” dn. 15.09.2021 r. 107 A-ZP.381.49.2021.IŁP
14/07/2021 - 08:30 Świadczenie usług restauracyjnych oraz usług noclegowych na potrzeby Konferencji Katedr Finansów „Finanse 2020-2021 – Nowe dylematy i wyzwania” dn. 15-17.09.2021 126 A-ZP.381.48.2021.IŁP
08/07/2021 - 11:30 Opracowanie materiałów dla pracowników US w formie szkoleń e-learningowych oraz rozmówek polsko-angielskich w ramach projektu Welcome to Poland PPI/WTP/2019/1/00036/U/00001 131 A-ZP.381.40.2021.KZ
05/07/2021 - 09:00 Ochrona obiektów Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z terenem przyległym w systemie monitoringu antynapadowego, antywłamaniowego z reakcją patrolu interwencyjnego oraz ochrona fizyczna 185 A-ZP.381.37.2021.AKZ
21/06/2021 - 08:30 Usługi cateringowe na potrzeby spotkań organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński w obiekcie ul. Cukrowej z projektu „Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T 215 A-ZP.381.42.2021.AS
21/06/2021 - 08:30 Usługi transportu autokarowego na terenie miasta Szczecin. Przewóz uczniów szkół podstawowych wraz z opiekunami w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03 200 A-ZP.381.41.2021.AKZ
17/06/2021 - 08:30 Wydanie monografii naukowej autorstwa dr hab. Blanki Tundys, prof. US., mgr inż. Konrada Henryka Bachanka oraz mgr Ewy Puzio pt.: „Smart City – teoria i praktyka” 211 A-ZP.381.34.2021.AS