Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
28/09/2017 - 11:30 usługa prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów, kołder, poduszek i koców na potrzeby Osiedla Domów Studenckich i Hotelu Asystenckiego US 55 DP/371/72/17
22/09/2017 - 10:30 Wydanie 15 monografii pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług 20 DP/371/70/17
25/08/2017 - 09:30 Zaprojektowanie szaty graficznej, wykonanie składu, korekta oraz druk i oprawa dwóch monografii naukowych 142 DP/371/67/17
11/08/2017 - 11:30 Świadczenie usług w zakresie podstawienia pojemników na niesegregowane odpady komunalne, surowce wtórne wraz z wywozem nieczystości 346 DP/371/43/17
11/08/2017 - 09:00 Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom IV. Władza-edukacji-wiedza, red. Joanna Król 174 DP/371/64/17
08/08/2017 - 10:30 wydanie monografii: Funkcjonowanie i ochrona wód płynących, red. R.Czerniawski, P. Bilski oraz materiałów konferencyjnych Potamon 2017 161 DP/371/60/17
08/08/2017 - 10:00 Wydanie monografii Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Tom V. społeczno – kulturowe i instytucjonalne konteksty edukacji, red. Elżbieta Magiera” 161 DP/371/59/17
08/08/2017 - 09:30 „Ukraińskie przemiany polityczne i społeczne po 1991 r.” monografia pod red. Andrzeja Furier 177 DP/371/61/17
08/08/2017 - 09:00 wydanie monografii: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, red. Grzegorz Ciechanowski, Jan Pilżys, Michał Romańczuk 154 DP/371/58/17
28/07/2017 - 09:30 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na wydanie publikacji: „O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej. Nowe problemy – zmiana – transgresja” pod red naukową Barbary Kromolnickiej i Anet 189 DP/371/52/17