Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
17/07/2020 - 11:30 Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pomocą sześciu łączy ISDN PRA (30 B + D) 100 DP/371/74/20
07/07/2020 - 08:30 Czynniki jakościowe rozwoju regionalnego jako podstawa delimitacji obszarów problemowych – cz. I przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych 63 DP/371/78/20
30/06/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji. 38 DP/371/84/20
18/06/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji 42 DP/371/80/20
16/06/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 195 DP/371/73/20
02/06/2020 - 08:30 WYDANIE MONOGRAFII NAUKOWEJ: INNOWACJE I ZARZĄDZANIE” 141 DP/371/71/20
01/06/2020 - 08:30 PRZYGOTOWANIE WYDAWNICZE I DRUK OPRACOWANIA NAUKOWEGO AUTORSTWA KATARZYNY WŁODARCZYK I WOJCIECHA JARECKIEGO – MONOGRAFII – DOTYCZĄCEGO PROBLEMATYKI KOMPETENCJI OBYWATELI UKRAINY NA POLSKIM RYNKU PRACY 150 DP/371/69/20
20/05/2020 - 08:00 Opracowanie materiałów do e-learningu oraz wprowadzenie ich na platformę e-studia Uniwersytetu Szczecińskiego 194 DP/371/68/20
19/05/2020 - 08:30 Wydanie monografii naukowej: Michał Bajer „Klasycyzm, przekład, prestiż. Oświeceniowe spolszczenia tragedii Corneille´a i Racine´a w perspektywie historycznoliterackiej” - powtórka 141 DP/371/66/20
18/05/2020 - 11:30 Opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z PFU i zbiorczym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 210 DP/371/64/20