Usługi

Termin składania ofert Nazwa postępowania Wszystkie odwiedziny Sygnatura
29/01/2020 - 11:30 wykonanie prac naukowo – badawczych w zakresie opracowania, rozwoju i zastosowania metodyk hodowli okrzemek w celu uzyskania nowych biosyntetycznych materiałów krzemionkowych (biokrzemionki) 69 DP/371/02/20
28/01/2020 - 12:30 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Stetinensis w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych przy ul. Wąskiej 13 w Szczecinie" 42 DP/371/05/20
28/01/2020 - 11:30 Kompleksowa obsługa i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 142 DP/371/166/19
28/01/2020 - 10:30 Opracowanie pełnobranżowych koncepcji architektonicznych wraz z opracowaniem PFU i szacunkowym zestawieniem kosztów dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja kampusu Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Cukrowej i Krakowskiej w Szczecinie” 68 DP/371/167/19
27/01/2020 - 11:30 Opracowanie i implementacja kursu programowania w języku JavaScript w ramach projektu „Implementacja kursu programowania w języku JavaScript na poziomie podstawowym” 63 DP/371/3/20
10/01/2020 - 07:30 świadczenie usług cateringowych na potrzeby szkoleń, zajęć warsztatowych organizowanych w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY przez Uniwersytet Szczeciński 107 DP/371/165/19
13/12/2019 - 09:30 opracowanie materiałów dydaktycznych z wybranych zagadnień z zakresu podstawy programowej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach projektu Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń 161 DP/371/160/19
11/12/2019 - 15:15 Postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki pn. Dostęp online jednostanowiskowy do Serwisu EquityRT na okres: od 02 marca 2020 r. do 28 lutego 2023 r. 79 DP/371/159/19
11/12/2019 - 10:30 Wykonanie usług badawczych (RID) 459 DP/371/158/19
05/12/2019 - 08:30 PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA PRZEPROWADZENIA WYWIADÓW Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI WYWIADU TELEFONICZNEGO (CATI) WŚRÓD CO NAJMNIEJ 400 RESPONDENTÓW - NA PRÓBIE LOSOWEJ MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 301 DP/371/150/19